בעקבות דרישת עדאלה: תיאסר העסקת אסירים לא יהודים במהלך ימי החג שלהם

לאחר תלונות של אסירים כי הועסקו במהלך חג הקורבן ועיד אלפיטר האחרונים, מערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר הודיע כי לצד ההנחיה שיוציא לבתי סוהר, יבחן את תיקונה של פקודת נציבות בתי הסוהר.

בעקבות תלונות של אסירים מוסלמים בכלא איילון שהגיעו אל עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, על העסקתם בניגוד לרצונם במהלך ימי החג שלהם, פנה מרכז עדאלה ב-24.9.2019 אל שירות בתי הסוהר בדרישה לחדול מהעסקת אסירים בימי החג של דתם, וכן להוציא הנחיות מפורשות שיאסרו זאת גם בעתיד, כפי שכבר קיימות לגבי אסירים יהודים.

 

במכתב שהוגש באמצעות עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, צויין כי הסעיף היחיד בפקודת נציבות בתי הסוהר המסדיר העסקת אסירים בתקופת חג מתייחס אך ורק לאסירים יהודים וקובע כי "אסיר יהודי לא יועסק בשבתות ובחגים, אלא על פי היתר רב בית הסוהר כגון: תעסוקה במטבח ובחדר האוכל". יחד עם זאת, הדגיש מרכז עדאלה כי תקנות בתי הסוהר הנוגעות להעסקת אסירים כפופות לחוק שעות העבודה והמנוחה, הכוללים גם את ימי החג של מי שאינו יהודי כימי מנוחה. לפיכך נטען בפניית עדאלה, כי העסקה של אסירים שאינם יהודים במהלך ימי חג שלהם מנוגדת לחוק.

 

לקריאת פניית מרכז עדאלה אל שירות בתי הסוהר

 

בתגובה שהעביר מערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר ב-11.11.2019, נטען כי אסירים מכלא איילון אכן הועסקו אסירים מוסלמים במהלך חצי יום במהלך ימי חג הקורבן, אך לדברי שב"ס הדבר נעשהו בהסכמתם ובאשר לחג אלפיטר ניתנה הנחייה גורפת על ידי בית הסוהר להעניק יום חופשה מלא לאסירים. כמו כן, נטען בתשובת שב"ס, כי למרות היעדר התייחסות בפקודת הנציבות לגבי אסירים שאינם יהודים, הנוהג בבתי הסוהר הוא להעניק חופשה מלאה. ואולם, שירות בתי הסוהר התחייב כי יוציא הבהרה ליחידות בתי הסוהר ביחס לאיסור העסקה של אסירים על פי ימי החג של דתם, וכן יפעל לבחינת תיקון פקודת הנציבות בנושא זה.   

 

לקריאת תגובת שירות בתי הסוהר

 

עו"ד סאוסן זהר מוסיפה:

"טוב עשה שירות בתי הסוהר כשהתחייב להנחות על איסור מוחלט של העסקת ערבים ואסירים אחרים שאינם יהודים במהלך ימי החג שלהם, אך נדרש גם להסדיר זאת בתקנות כדי שלא יותר ספק בעניין. הפרת חוק שעות העבודה והמנוחה בנסיבות אלה - בהן הדבר נעשה בכפייה, ולעיתים בעבודה פיזית קשה - משפילה ומבזה את האסירים ופגעת בזכויות הבסיסות שלהם שעוגנו בחוקי היסוד. העובדה שפקודת נציבות בתי הסוהר מסדירה את איסור ההעסקה בחג אך ורק עבור אסירים יהודים, מחייבת תיקון מיידי כדי למנוע אפליה אסורה זו."

 

בתצלום כלא איילון. (קרדיט:מרכז להבה רמלה ברכה בן ישי)