העליון ידון בפסילותיהם של ד"ר עופר כסיף ורשימת רע"ם-בל"ד

עדאלה יגיש את עמדתו נגד החלטת ועדת הבחירות בעניין מועמד חד"ש ותערער על פסילת הרשימה.

ביום שלישי 6.3.2019, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את בקשות הפסילה שהוגשו נגד ד"ר עופר כסיף (חד"ש) ונגד רשימת רע"ם-בל"ד. השלמת הליך פסילתו של עופר כסיף מותנית באישור בית המשפט העליון על פי חוק יסוד הכנסת, והדיון בעניינו יתקיים ביום ד'  13.3.2019 בפני הרכב של תשעה שופטים. כמו כן, מרכז עדאלה יגיש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת הפסילה של רשימת רע"ם-בלד. בית המשפט העליון צפוי להגיש את החלטותיו בנוגע לפסילות עד ליום א' 17.3.2019.

 

מרכז עדאלה ייצג בועדת הבחירות כסיף ואת הרשימה שנפסלה, כמו גם את חד"ש-תע"ל שלבסוף לא נפסלה. את כתבי התשובה חיברו עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה.

 

לקריאת כל בקשות הפסילה וכתבי התשובה (אתר ועדת הבחירות המרכזית)

 

בתגובה להחלטות ועדת הבחירות, מסר מנכ"ל מרכז עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין:

 

"מועמדותו של ד"ר עופר כסיף נפסלה, על סמך כמה התבטאויות בראיון עיתונאי בודד, בו חזר ואמר שהוא מתנגד לכל צורה של אלימות, ושהוא תומך במדינה שוויונית. המבקשים השמיעו טענות מסולפות שאין ביניהן לבין העילות לפסילה הקבועות בחוק יסוד: הכנסת ולא כלום. ההחלטה היא חסרת כל יסוד ואינה מבוססת על ראיות כלשהן, אלא רק משקפת רדיפה מקרתיסטית של מי שעמדותיו אינן מקובלות על הימין הפוליטי. פסילת רשימת רע״ם-בל״ד לא הסתמכה על שום מידע חדש ואף על טענות שנידונו בבקשות פסילה קודמות ואפילו שנדחו על הסף על ידי בית המשפט העליון. שתי ההחלטות הינן פוליטיות, שנועדו להשפיל את הרשימות הערביות ואת ד״ר כסיף כדי להצביע עליהם כאויב. העובדה שהועדה בחרה לאשר את מועמדותו של גזען שתומך בדרכו של ייסד ארגון שהוכר כארגון טרור, ואילו נפסל מי שקרא לשוויון לכל, רק מעידה על הבעייתיות החוקתית של הרכב הועדה״