בשבוע הבא: ועדת הבחירות המרכזית תכריע בבקשות לפסול מפלגות וחברי כנסת ערבים

אם תחליט ועדת הבחירות למנוע ממועמד להשתתף בבחירות, יהיה עליה לקבל את אישור בג"ץ; במקרה שתחליט תפסול רשימה, לרשימה עצמה שמורה הזכות לערער על כך לבית המשפט העליון. עדאלה: אנו מתכוננים להגנה ומצפים שההכרעה תהיה בבג"ץ

 

בימים האחרונים הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית בקשות מצד חברי כנסת מן הימין לפסול מפלגות וחברי כנסת ערבים ולמנוע מהם להשתתף בבחירות הקרובות ב-22 בינואר 2013. סגן יו"ר ועדת הבחירות, ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), הגיש בקשה לפסול את הברית הלאומית הדמוקרטית (בל"ד), ואילו מפלגת "עוצמה לישראל" הגישה בקשה לפסול את הרשימה הערבית המאוחדת והתנועה הערבית להתחדשות (רע"ם-תע"ל). ח"כ אופיר אקוניס (ליכוד) הגיש בקשה לפסול את ח"כ חנין זועבי מלהשתתף בבחירות. בנוסף, גורמים ימניים הודיעו על כוונתם להגיש בקשה למנוע מח"כ אחמד טיבי להשתתף בבחירות.

המועד האחרון להגשת בקשות פסילה הוא 13.12.2012, והמועד האחרון לענות לבקשות אלה הוא 17.12.2012. כל בקשות הפסילה שהוגשו נשענות על סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, המציין כי יש למנוע מכל רשימה או אדם שיש בפעולותיהם או בדבריהם, באופן ישיר או עקיף, התנגדות להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או תמיכה בארגוני טרור.

ועדת הבחירות המרכזית תקיים ישיבה כדי להכריע בבקשות הפסילה ביום רביעי 19.12.2012. מניסיון העבר, ולאור העובדה שוועדת הבחירות מורכבת מהמפלגות המיוצגות בכנסת, שהן ברובן ימניות ועוינות את האזרחים הערבים, סביר להניח כי בקשות הפסילה יזכו לרוב בוועדה.

אם תחליט ועדת הבחירות למנוע ממי מהמועמדים להשתתף בבחירות, כפי שקרה בשנת 2003 כאשר ועדת הבחירות פסלה את מועמדותם של חברי הכנסת עזמי בשארה ואחמד טיבי, עליה לפנות לבית המשפט העליון כדי לאשר את הפסילה. ועדת הבחירות אמורה לפרסם את החלטתה לגבי בקשות הפסילה עד 23.12.2012.

אם תחליט ועדת הבחירות למנוע מרשימה מסוימת לרוץ בבחירות, היא לא תזדקק לאישור בג"ץ, אולם הרשימה זכאית לערער לבג"ץ נגד ההחלטה. בעבר מנעה ועדת הבחירות ממפלגת רע"ם-תע"ל לרוץ בבחירות, אך אחרי שעדאלה ערער לבג"ץ בשם שתי הרשימות שונתה ההחלטה והותר להם לרוץ לכנסת. בג"ץ חייב לפרסם את החלטתו הסופית לא יאוחר מ-30.12.2012.

צוות עורכי הדין של עדאלה מתכונן בימים אלה להגנה על חברי הכנסת והמפלגות הערביות ומכין את כל המסמכים כדי להגישם לוועדת הבחירות המרכזית ולבג"ץ, הצפוי לדון בתיקים אלה בהרכב מורחב.