מרכז עדאלה הגיש תשובה לבקשות הפסילה של המפלגות הערביות וח"כ חנין זועבי: הדיון בבקשות ביום רביעי


היום, 18 בדצמבר 2012, הגיש מרכז עדאלה לוועדת הבחירות המרכזית כתבי תשובה מטעם המפלגות בל"ד, רע"ם-תע"ל וח"כ חנין זועבי, נגד הבקשות למנוע מהם להשתתף בבחירות הקרובות לכנסת. הבקשות שהוגשו עלי ידי חברי כנסת ומפלגות מהימין נשענות על סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, המציין כי יש למנוע מכל רשימה או אדם שיש בפעולותיהם או בדבריהם, באופן ישיר או עקיף, התנגדות להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או תמיכה בארגוני טרור.

בתגובות שהוגשו היום צוין כי בקשות הפסילה אינן מבוססות על ראיות כלשהן, כי הן חלק מתהליך הדה-לגיטימציה שהקואליציה הנוכחית מובילה נגד האזרחים הערבים, ועל כן יש להן היבטים גזעניים. "בקשות הפסילה נשענות על ציטוטים בודדים ולא מדויקים שפורסמו באתרי אינטרנט שונים, ולכן אינם מצדיקם את קיומו של דיון ענייני בתוכנן," נכתב. לבקשות הפסילה צורפו תצהירים מפורטים מטעם חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה (בל"ד), אחמד טיבי (תע"ל), אבראהים צרצור (רע"ם) וחנין זועבי (בל"ד). 

אין זו הפעם הראשונה שבה מוגשות בקשות לפסילת מפלגות וחברי כנסת ערבים. לקראת הבחירות לכנסת ב-2003 פסלה ועדת הבחירות את רשימת בל"ד ואת חברי הכנסת ד"ר עזמי בשארה וד"ר אחמד טיבי. לקראת הבחירות ב-2009 פסלה ועדת הבחירות את רשימות בל"ד ורע"ם-תע"ל. בשני המקרים הפך בג"ץ את ההחלטה והתיר את השתתפותם של המפלגות וחברי הכנסת בבחירות. 

לתשובות על בקשות הפסילות צורפה גם חוות דעת מטעם פרופ' סמי סמוחה, סוציולוג בכיר מאוניברסיטת חיפה המתמחה בחקר החברה הערבית והשסעים הפוליטיים בחברה הישראלית. סמוחה ציין בחוות הדעת כי "יש יסוד סביר להניח כי פסילה של מועמד ערבי לכנסת תביא לאי-השתתפות המפלגה הערבית שבה משובץ מועמד זה במקום ריאלי, ולכן היא שקולה לפסילת המפלגה עצמה. זאת משום שהפסילה לא תתקבל על ידי המפלגה וגם תידחה על ידי המפלגות הערביות האחרות ועל ידי הציבור הערבי הרחב. לפסילה כזו עלולות להיות תוצאות רציניות."

ראו גם: