הרכב מורחב של בג"ץ דן בעתירה נגד שלילת זכויותיה הפרלמנטריות של ח"כ חנין זועבי

הרכב מורחב של שבעה שופטי בג"ץ (הנשיא גרוניס, המשנה לנשיא נאור, והשופטים ארבל, רובינשטיין, ג'ובראן, חיות ופוגלמן) דן ב-5 ביוני 2012 בעתירה של ח"כ חנין זועבי, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד שלילת זכויותיה הפרלמנטריות של ח"כ זועבי בעקבות השתתפותה במשט לעזה ב-2010.

הרכב מורחב של שבעה שופטי בג"ץ (הנשיא גרוניס, המשנה לנשיא נאור, והשופטים ארבל, רובינשטיין, ג'ובראן, חיות ופוגלמן) דן ב-5 ביוני 2012 בעתירה של ח"כ חנין זועבי, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד שלילת זכויותיה הפרלמנטריות של ח"כ זועבי בעקבות השתתפותה במשט לעזה במאי 2010. עו"ד חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה, הציג בפני בית המשפט את הטענות המשפטיות החשובות ביותר הכלולות בעתירה, והדגיש כי הכנסת חרגה מסמכותה ופעלה בניגוד לחוק החסינות אשר אוסר על פגיעה בחסינותו ו/או בזכויותיו של חבר כנסת בגין פעילות פוליטית.

היועץ המשפטי לממשלה אמר לבית המשפט כי הכנסת זכאית על פי חוק לשלול זכויות פרלמנטריות מחבריה כאמצעי הרתעה. הוא הדגיש כי שלילת זכויותיה הפרלמנטריות של ח"כ זועבי היה בהתאם לנהלי הכנסת וכי השתתפותה במשט לא נופלת בתוך החסינות הפרלמנטרית. בדיון הקודם בתיק, שהתקיים בפני שלושה שופטים במרס 2011, קבע בית המשפט כי מדובר בשאלות חוקתיות רבות חשיבות והורה לקיים את המשך הדיון בפני הרכב מורחב. 

העותרים, המיוצגים על ידי עורכי הדין חסן ג'בארין מעדאלה ודן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח, טוענים כי השתתפותה של זועבי במשט לעזה היתה פעולה פוליטית נגד המצור המתמשך על עזה והבעת תמיכה במאמצים הבינלאומיים לסיים את המצור, וביקשה לספק סיוע הומניטרי לתושבי עזה. ככזו, פעולה מוגנת בחסינות פרלמנטרית.הזכויות שנשללו הן חסינות פרלמנטרית מיציאתה של ח"כ זועבי מהארץ ומכניסתה לכל מקום בארץ; שלילת דרכונה הדיפלומטי ושלילת זכויותיה להחזר הוצאות משפטיות. מליאת הכנסת אישרה את החלטת הוועדה ב-13.7.2010.

העותרים טוענים כי לשלילה אין ביסוס משפטי ראוי: ועדת הכנסת נשענה על החלטתו של השופט ברק מלפני 25 שנים, שהתנגדו לה אז השופטים שמגר ובן פורת (בפס"ד ח"כ מיעארי), ולפיה חסינותו של חבר כנסת אינה מגינה עליו מפני הכנסת עצמה אלא מפני התערבות הרשות המבצעת. אולם לטענת עו"ד ג'בארין בעתירה זו, הכנסת התעלמה משני פסקי דין מאוחרים של השופט ברק עצמו, שבהם הוא מבהיר את עמדתו וקובע כי החסינות חלה על כל פעולה ונועדה דווקא להגן על המיעוט מפני הרוב, להוציא עניינים פנימיים של הכנסת הקובעים את סדרי עבודתה כגון הפרת כללי האתיקה של הכנסת. לטענת העותרים, אין ויכוח על כך שההשתתפות במשט איננה כלולה בסדרי עבודתה הפנימיים של הכנסת. גם יו"ר הכנסת, ח"כ רובי ריבלין, ציין בפני הוועדה כי אסור להם להעניש את ח"כ זועבי בגין השתתפותה במשט ולשלול את זכויותיה.

העותרים מתריעים כי הרוב בכנסת שביקש להעניש את זועבי אך ורק בגלל עמדותיה ופעילותיה הפוליטיות אינו רק מסכן את מעמדם הפרלמנטרי של נציגי המיעוט בכנסת, ובמקרה זה המיעוט הערבי, אלא הוא מגביר ומכשיר את ההסתה הגזענית נגדם ונגד האוכלוסייה שהם מייצגים. שלילת זכויותיה של זועבי תיצור תקדים מסוכן, שיאפשר לנציגי הרוב בכנסת להעניש חברי כנסת המייצגים את המיעוט, בניגוד לתכלית העיקרית של החסינות – הגנה על חופש הפעולה הפוליטי של כלל נציגי הפרלמנט באופן שווה. תקדים זה, מתריעים העותרים, עלול לקעקע את הזכות לחופש ביטוי פוליטי והזכות לשוויון של נציגי המיעוט, והמיעוט הלאומי בפרט.