בג"ץ דחה את העתירה נגד העלאת אחוז החסימה

האגודה לזכויות האזרח ומרכז עדאלה הצטרפו לעתירה במעמד ידידי בית המשפט. הארגונים טענו כי העלאת אחוז החסימה נועדה לפגוע בייצוג האזרחים הערבים בכנסת.

ברוב של שמונה שופטים לעומת אחד (השופט סלים ג'ובראן)  דחה היום בג"ץ את העתירה נגד העלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת מ-2% ל-3.25%. בבקשת ההצטרפות מטעם ארגוני זכויות האדם, אותה כתבו עורכי הדין עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח ונדים שחאדה מעדאלה, נטען כי אחוז החסימה החדש גורע מזכותו של המיעוט הערבי להיות מיוצג על כלל השקפותיו בכנסת. עוד נטען בבקשה, כי הכנסת לא שקלה כראוי את ההיסטוריה של אחוז החסימה במערכות הבחירות האחרונות מבחינת המפלגות הערביות, והתעלמה מכך שכל הסיעות הערביות בכנסת התנגדו להצעה.

מהאגודה לזכויות האזרח ומרכז עדאלה, שהצטרפו לעתירה כידידי בית המשפט, נמסר בתגובה לדחיית העתירה כי "פסק הדין לא נותן משקל להבטחת זכות הייצוג של האזרחים הערבים בכנסת משום שהוא מתעלם הן מדפוסי ההצבעה ההיסטוריים של ציבור זה והן מהטענה שייצוג זה חייב להיות אפקטיבי ולשקף את ההשקפות השונות של הציבור הערבי. כפי שהדגשנו בבג"ץ, אחוז החסימה החדש למעשה מונע מהרשימות הערביות לרוץ בנפרד בהתאם לאג'נדה שלהן. תיקון החוק שהעלה את אחוז החסימה ביטא את כפיית רצונו של הרוב בכנסת נגד הזכויות הפוליטיות של המיעוט. לכן סברנו שראוי היה שבג"צ יתערב ויפסול את התיקון, כדי להגן על זכויותיו החוקתיות של המיעוט."   

 

מסמכים קשורים: