ארגוני חברה אזרחית נגד חוק העלאת אחוז החסימה

מרכז עדאלה, עמותת סיכוי, האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים יצאו היום בקריאה לחברי כנסת להתנגד ל'חוק המשילות'.
אנו, ארגוני חברה אזרחית בישראל – ארגונים פלסטיניים, ארגונים יהודיים-ערביים משותפים וארגוני זכויות אדם, מתנגדים למהלך חקיקה זה וקוראים למחוקקים שלא לתת יד להצעה שנועדה להוציא את הציבור הערבי-פלסטיני אל מחוץ לזירה הפוליטית בישראל. 
צעד זה הוא עליית מדרגה חמורה ביותר של מהלכי חקיקה רצופים בכנסת הקודמת והנוכחית שמטרתם היא לפגוע בזכויות לאומיות, קבוצתיות, חברתיות, כלכליות ופוליטיות של האזרחים הערבים בישראל. 
מדובר בחוק דורסני ומסוכן אשר מטרתו לפגוע באופן בלתי הפיך בזכויותיהם הפוליטיות של האזרחים הערבים-פלסטינים בישראל. אישור החוק יציב בפני האזרחים הערבים את החובה לקיים איחוד פוליטי בכפייה כדי למנוע את היעלמותם מהייצוג הפוליטי בכנסת. דרישה זו של הרוב היהודי מהמיעוט הערבי היא דרישה גזענית ואנטי-דמוקרטית.
מדובר לא רק בפגיעה בציבור הערבי כקולקטיב, אלא גם בפגיעה בזכויות הפרט של האזרח הערבי, אשר כמו האזרח היהודי וכמו כל אזרח אחר בעולם במדינה דמוקרטית, צריכה לעמוד לו הזכות לקיים בחירה מהותית בין חלופות. גם לאזרח הערבי מותר לבחור אם לתמוך במפלגה עם מצע סוציאליסטי-חילוני, במפלגה דתית או במפלגה לאומית.
אנחנו מתריעים כי תוצאת  מהלך זה תהיה דחיקתם של האזרחים הערבים מהייצוג הפוליטי ופגיעה אנושה ביכולתם של האזרחים הערבים להיאבק פוליטית כדי לממש את זכויותיהם. מהלך זה גם יפגע קשות ביחסים שבין האזרחים היהודים והערבים בישראל וביכולתן של שתי הקבוצות לקדם מערכת יחסים המבוססת על הכרה, כבוד ושוויון.
אנו קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה להתנגד לחוק מסוכן זה ולעצור את הניסיון לזרוק את האזרחים הערבים מהמערכת הפוליטית!