זכות חוקתית

עמוד: 1 מתוך 1
2017-05-29
עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ועו"ד פלר מהאגודה לזכויות האזרח טענו שבקשת השר אינה חוקתית, והיא פוגעת בזכות חוקתית בסיסית שהיא אם כל הזכויות.
2016-07-20
החוק פוגע באופן חמור ביותר באחת הזכויות הבסיסיות ביותר בחברה דמוקרטית, הזכות לבחור ולהיבחר
2015-04-15
הארגונים העותרים: בג"ץ אישר חוק שנועד לסתום פיות
2014-11-26
תכניתו של יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין, לדיכוי אופני המחאה הפלסטינית מזכירה משטרים אפלים מהמאה ה-20
ביוני 2011 נקבע בפסק דין תקדימי כי הזכות למים היא חוקתית