צו על תנאי בעתירות נגד חוק האזרחות

עדאלה: "מצג השווא על התכלית הביטחונית של החוק כשל - מה שנראה כמו אפרטהייד, הולך כמו אפרטהייד ועושה קולות של אפרטהייד, הוא אפרטהייד."

ב-9.7.2024 נתן בג"ץ צו על-תנאי בתשע עתירות שהוגשו נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 שעבר בכנסת ב-10.3.2022. הצו מורה למשיבי המדינה והכנסת לנמק בתוך 90 יום מדוע לא תבוטל הוראת השעה, בין היתר משום שהוא מונע שדרוג מעמד של בעלי היתרי שהייה לתקופה ממושכת ומונע מהם תנאים סוציאליים, ומשום שהוא קובע מכסה שרירותית של מתן היתרים במקרים הומניטריים חריגים. הצו ניתן לאחר יום לאחר שהתקיים דיון שני בעתירות, בעקבות דרישת בית המשפט מהמשיבים לעדכן בדבר נכונותם לערוך שינויים בהסדר, כך שיינתן מענה לחלק מן הקשיים שעלו במספר עתירות. בהודעות העדכון שהעבירו משובי המדינה הוצגו מספר שינויי מדיניות של משרד הפנים המשפיעות על אפשרותן שלנשים מעל גיל 40 הנשואות לאזרחים או לתושבי ירושלים המזרחית ומחזיקות היתר שהייה מעל 10 שנים, ועל יכולתם של הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני בגדה או בעזה שלא חיו בהם, לקבל מעמד ארעי. ואולם, מאז נחקק תחולתה של הוראת השעה הוארכה פעמיים מבלי שנעשו בה שינויים כלשהם. עלה כי אין למעשה שינויים מהותיים אותם נכונים המשיבים לבצע וכי הם עומדים על הוראותיו.

 

בעתירה שהגיש מרכז עדאלה נגד הוראת השעה במתכונתה הנוכחית דרש להביא לבטלותה המלאה, בהיותה גזענית, פוגעת במעמד האזרחות השווה, בזכויות יסוד חוקתיות ומנוגדת למשפט הבינלאומי. הוראת השעה שהעתירה תוקפת כוללת לראשונה סעיף מטרה אידאולוגי שמצביע על תכליתה הדמוגרפית, והיא מצטרפת אל המכסה השרירותית של המקרים הומניטריים, שמעידים יחדיו שהחוק משרת מטרה ביטחונית כפי שהמשיבים ממשיכים לטעון.

 

לקריאת החלטת בג"ץ

 

ממרכז עדאלה מסר בתגובה:
"מן הקשיים שמצביע עליהם בג"ץ בהחלטתו, עולה בבירור כי הממשלה והכנסת כשלו באמצעות הטענות המפוקפקות על תכליתו הביטחונית של החוק להכשיר את המטרה עליה הצהירו יוזמיו לאורך כל שהיא דמוגרפית וגזענית. כל ניסיון נוסף להמשיך במצג השווא הזה גם בעתיד נועד לכישלון, שכן מה שנראה כמו אפרטהייד, הולך כמו אפרטהייד ועושה קולות של אפרטהייד, הוא אפרטהייד. כעת, יש רק לקוות כי בית המשפט העליון יפסיק אחת ולתמיד את נשף המסכות הזה שנמשך כבר למעלה מ-20 שנה וממשיך לפגוע באופן שרירותי בזכות הבסיסית ביותר של פלסטינים לקיים חיי משפחה."

 

בג"ץ 1777/22 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שרת הפנים

למידע נוסף על העתירה | לקריאת העתירה

לקריאת תגובת משיבי הממשלה

לקריאת תגובת משיבי הכנסת

לצפייה בשידור הדיון שהתקיים בבג"ץ ביום 1.12.2022

לקריאת החלטת בג"ץ מיום 4.12.2022

לקריאת הודעת העדכון מטעם משיבי הממשלה מיום 27.7.2023

לקריאת הודעת העדכון מטעם משיבי הממשלה מיום 3.7.2024

 

צילום: Yonatan Sindel/Flash90

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

בג"ץ ביקש מהכנסת ומהממשלה להשיב אם הם נכונים לערוך שינויים בחוק האזרחות 4.12.2022

בית המשפט העליון דן בעתירות נגד איסור איחוד משפחות פלסטיניות 1.12.2022

עדאלה הגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק האזרחות 13.3.2022