בג"ץ ביקש מהכנסת ומהממשלה להשיב אם הם נכונים לערוך שינויים בחוק האזרחות

עדאלה: את הוראותיו הגזעניות של החוק ניתן לתקן רק באמצעות בטלותו המלאה.

ב-4.12.2022 נתן בג"ץ החלטה בתשע עתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 שעבר בכנסת ב-10.3.2022. בית המשפט הורה למשיבי הכנסת והממשלה להודיע באשר לנכונותם לערוך שינויים בחוק כדי לתת מענה לחלק מן הקשיים שעלו ממספר עתירות, וזאת לאחר הדיון הראשון שהתקיים בהן ביום 1.12.2022. על המשיבים למסור את הודעתם בתוך 90 יום (5.3.2022), עשרה ימים לפני מועד פקיעת הוראת השעה הנוכחית, שהארכתה יכולה להתבצע או באמצעות חקיקה או באמצעות צו. הסוגיות שהמשיבים נתבקשו להשיב עליהן כוללות:

א. ביטול הכללת מי שאינם תושבי הגדה המערבית, אך מופיעים המרשם האוכלוסין של הרשות הפלסטינית, בתוך ההגדרה של "תושבי האזור" הקבועה בחוק, אשר מונעת למשל אזרוח של פלסטינים המתגוררים בירדן שהם בני זוג של בעלי אזרחות ישראלית.

ב. הכללת בני זוג מאותו המין תחת הקטגוריה של מי שרשאי שר הפנים לקבוע חריגים בעניינם לצורך מניעת הפרדה מבני זוגם של שוהים כדין בישראל.

ג. שינוי הקטגוריה של מי שרשאי שר הפנים להתיר להם רישיון לישיבה ארעית, מקבוצת הגיל של מעל גיל 50 אשר שוהים באופן חוקי בישראל למעלה מעשר שנים, כך שתינתן לשר אפשרות להתיר זאת גם לנשים מעל גיל 40 אשר שהו כדין בישראל חמש שנים בלבד.

ד. בחינה מחודשת של קביעת המכסה למקרים שיאושרו על ידי ועדה הומניטארית. החוק קובע היום כי מכסה זו תהיה זהה למספר המקרים שאושרו בפועל בשנת 2018, שעמד על 58.

לקריאת ההחלטה מיום 4.12.2022


בתגובה להחלטה זו, נמסר ממרכז עדאלה:

"נראה שבג"ץ מנסה בכל כוחו להימנע מהתערבות שיפוטית, וזאת למרות שבמהלך הדיון בעתירות הצגנו שורה של עילות שמחייבות מתן צו תנאי ולהפכו אחר כך למוחלט. ההבהרות שבג"ץ ביקש מעידות כשלעצמן שהוראות אינן משרתות את התכלית הביטחונית המומצאת שמאחוריה מנסים להתחבא משיבי הממשלה והכנסת. אין תיקון קוסמטי או אחר שניתן לבצע על מנת להכשיר מבחינה חוקתית את החוק הזה שמייצר אפרטהייד אזרחי. עצם קיומן של ההוראות הגורפות והשרירותיות של החוק, לרבות היקפן חסר ההסבר של מכסות ואישורים הומניטריים, אינו רק מעיד על חוסר מידתיות, אלא גם על תכליתו הדמוגרפית הפסולה של החוק הגזעני הזה שצריך להימחק לאלתר מספר החוקים."

 

בג"ץ 1777/22 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שרת הפנים

למידע נוסף על העתירה

למידע נוסף על הדיון שהתקיים בבג”ץ 

לקריאת העתירה

לקריאת תגובת משיבי הממשלה
לקריאת תגובת משיבי הכנסת

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה הגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק האזרחות 13.3.2022

בית המשפט העליון דן בעתירות נגד איסור איחוד משפחות פלסטיניות 1.12.22