עדאלה מגיב לשקד: "פועלת לביסוס עריצות הרוב היהודי"

"חוק יסוד הלאום מוכיחים כי הצעה זו כמו גם הגדרת המדינה כיהודית בחוקי היסוד הקיימים, מנוגדת ופוגעת בזכויות האדם"

 

שרת המשפטים איילת שקד נאמה ביום שני, 12.2.17, בכנס שקיים "הקונגרס הישראלי ליהדות ודמוקרטיה." השרה שקד אמרה בעניין התיקון לחוק האזרחות, המונע איחוד משפחות פלסטיניות, כי "יש מקום לשמור על הרוב היהודי גם במחיר של פגיעה בזכויות" וכי "הפריע לי שגם בעמדת המדינה וגם בנימוקי השופטים, המדינה לא הגנה על החוק ממניעים לאומיים דמוגרפיים". בנוגע לחוק הלאום אמרה השרה שקד כי מטרתו היא למנוע החלטות כגון פסק דין קעדאן וכי היא תומכת בהקמת יישובים ליהודים בלבד.

 

ממרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, נמסר בתגובה כי "דבריה של השרה שקד לגבי הצעת חוק יסוד הלאום מוכיחים כי הצעה זו כמו גם הגדרת המדינה כיהודית בחוקי היסוד הקיימים, מנוגדת ופוגעת בזכויות האדם, ובעיקר במעמד האוכלוסיה הערבית. לכן אין זה מקרי ששקד מצדיקה את חוק איסור איחוד משפחות, שמשפיע בעיקר על האזרחים הערבים, חוק שאין לו אח ורע במדינות דמוקרטיות, ולפיו נאסר על אזרחים לממש את זכותם לחיי משפחה רק על בסיס שייכותם הלאומית. שקד למעשה הצהירה כי כשרת המשפטים של ישראל, היא רואה בחוק כלי לקידום תפיסתה הפוליטית, לפיה האזרחים הערבים הם אויבים מעצם היותם ערבים, וכי בכוונתה לפעול לביסוסה של עריצות הרוב היהודי."