חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות

זכויות אזרחיות ופוליטיות
בתוקף
2010
"חוק החנינה", שאושר בכנסת ב-15 בינואר 2010, פוטר מעונש כל אדם שהורשע בדין בגלל מעשים הקשורים להתנגדותו להתנתקות מעזה ב-2005, אם לא נגזר עליו עונש מאסר. החוק הרחיב את החנינה המוקדמת שהעניק היועץ המשפטי לממשלה, אשר הפסיק את ההליכים שננקטו נגד אנשים שהועמדו לדין בפעם הראשונה בגלל עבירות לא משמעותיות. לפי החוק יבוטלו כתבי אישום ויימחקו עבירות מהרישום הפלילי לפי בקשה של הנאשם. החוק מקיים הליכים משפטיים נפרדים לאנשים שהואשמו בהשתתפות בהפגנות נגד תוכנית ההתנתקות ולאנשים שהואשמו בהשתתפות בהפגנות פוליטיות אחרות, ולפיכך הוא יוצר אפליה על בסיס אידיאולוגי, שכן ערבים פלסטינים אזרחי ישראל סובלים התעללות גופנית ומילולית קשה כאשר הם יוצאים להפגנות, בעיקר באירועים הקשורים לעמדותיהם הפוליטיות או האידיאולוגיות. ב-13 בפברואר 2012 דחה בג"ץ עתירה לביטול החוק.

טקסט מלא

דין של בית משפט