תיקון מס' 191 לפקודת מס הכנסה

השטחים הכבושים משנת 1967
בתוקף
2012
החוק, שאושר בכנסת בחודש יולי 2012, מעניק הנחה במס בשיעור 35% לתרומות למוסדות המקדמים "התיישבות ציונית". החוק מבחין בין מוסדות ציבור על בסיס פוליטי ואידיאולוגי ובכך הוא סותר את הייעוד המקורי של הטבות מס – קידום יעדים חברתיים כמו שיפור החינוך, התרבות ושירותי הדת. ההבחנה המוצעת מפירה את עקרון השוויון בין מוסדות ציבור. ההטבה תוענק למוסדות המקדמים הקמת התנחלויות במזרח ירושלים ובגדה המערבית או את הרחבתן. לפי המשפט הבינלאומי, מדובר בהתנחלויות לא חוקיות.

טקסט מלא