אזורי עדיפות לאומית - חוק היעילות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית ל-2010-2009)

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:
בתוקף
2009
פרק אחד של החוק מתייחס ל"אזורי עדיפות לאומית". הוא מקנה לממשלה שיקול דעת גורף לסווג יישובים, כפרים ואף אזורים שלמים כאזורי עדיפות לאומית ולהקצות להם משאבים ניכרים מתקציב המדינה ללא צורך לקבוע לכך קריטריונים, בסתירה לפסק דין תקדימי של בג"ץ מ-2006,שבו קבע בית המשפט כי החלטת ממשלה מ-1998 שסיווגה 553 יישובים יהודיים ורק ארבעה כפרים ערביים קטנים כאזורי עדיפות לאומית א' בתחום החינוך היתה בלתי חוקתית. ב-20 ביוני 2010, לאחר ארבע שנים שבהן המדינה לא יישמה את פסק הדין והתקיימו דיונים נוספים בבית המשפט, הגיש עדאלה בקשה לביזיון בית המשפט נגד ראש הממשלה, מכיוון שהממשלה לא יישמה את פסק הדין וכתוצאה מכך נמשכת אפלייתם של הערבים אזרחי ישראל (לתיאור מפורט של הרקע וההליכים המשפטיים ולפירוט כיצד הפרק הנ"ל בחוק אינו מבטיח חלוקה מחדש של התקציבים המועדפים, ראו נייר העמדה למטה). בפברואר 2011 דחה בג"ץ את בקשת הביזיון לאחר שפרקליטות המדינה הודיעה כי הממשלה אינה מיישמת עוד את ההחלטה שבית המשפט פסל ושהחוק החדש לא האריך את תוקפה.

טקסט מלא

מסמכים נוספים

הודעות לעיתונות

עתירות נגד חוק