תגובת מרכז עדאלה לאישורו של "חוק ההסדרה"

ע"פ החוק, התנחלויות בגדה המערבית שנבנו על קרקעות פלסטיניות בבעלות פרטית "יוסדרו" באמצעות הפקעה של הקרקעות

הכנסת אישרה אתמול, 6.2.17, ברוב של 60 תומכים לעומת 52 מתנגדים, את הצעת "חוק ההסדרה". ע"פ החוק, התנחלויות בגדה המערבית שנבנו על קרקעות פלסטיניות בבעלות פרטית "יוסדרו" באמצעות הפקעה של הקרקעות, תכנונן של אותן התנחלויות והכשרה בדיעבד של הבנייה שבהן.

 

בתגובה לאישורו של החוק, אומרים במרכז עדאלה כי בכוונת הארגון לעתור לבג"ץ נגד החוק. עו"ד סוהאד בשארה אומרת כי "החוק מפר באורח חמור את זכותם של תושבים ופליטים פלסטינים לקניין. הלכה למעשה, החוק יאפשר הפקעת שטחים נרחבים מידי האוכלוסייה הפלסטינית ופעולה זו נעשית תוך העדפה מוחלטת של האינטרסים הפוליטיים של ישראל ככוח כובש, ושל אזרחים ישראלים שמתנחלים בשטחים הכבושים בניגוד לחוק הבינלאומי."

 

עוד אומרים במרכז עדאלה כי "השיקול העיקרי העומד מאחורי ההצעה הנו 'הכשרת' התנחלויות בלתי חוקיות בגדה המערבית. תכלית פוליטית זו איננה יכולה להיות ראויה והיא סותרת את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם מיום 23.12.16 בדבר אי-חוקיותן של ההתנחלויות הישראליות. בנוסף, החלת החוק על השטחים הכבושים מנוגדת למשפט הבינלאומי, מה גם שהעברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש נכללה כפשע מלחמה בחוקת רומא שהקימה את בית הדין הבינלאומי."

חוקים מפלים קשורים: