עדאלה: התכנית להעתיק את עמונה לנכסי פליטים פלסטינים הינה בלתי-חוקית

חל איסור על מדינת ישראל, כמעצמה כובשת, לנצל שטחים כבושים לצרכיה הפוליטיים ולצרכי אזרחיה

מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, לשר הביטחון, אביגדור ליברמן, ולפרקליט הצבאי הראשי, שרון אפק, בדרישה כי יתנגדו להצעה להעתיק את המאחז הלא חוקי עמונה לקרקעות השייכות לפליטים פלסטינים. ההצעה הינה חלק מהמלצות "ועדת ההסדרה" שבוחנת את האפשרות להכריז על קרקעות בבעלות פלסטינית הסמוכות למאחז כ"נכסים נטושים".

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה טענה בפנייתה כי ההצעה מנוגדת הן למשפט הבינלאומי והן למשפט החוקתי הישראלי החלים בשטחים הכבושים. ע"פ המשפט הבינלאומי, "חל איסור על מדינת ישראל, כמעצמה כובשת, לנצל שטחים כבושים לצרכיה הפוליטיים ולצרכי אזרחיה...העובדה כי ההצעה מבקשת להעתיק את ההתנחלות לנכסי פליטים פלסטינים, באם אלה יוכרזו כנכסים 'נטושים' אינה משנה את מעמדם של נכסים אלה כקניין פרטי של פלסטינים ואינה משנה ממעמדה של ההתנחלות כבלתי חוקית על פי המשפט הבינלאומי. אף אם קרקעות אלה יושכרו לשימוש המתנחלים יהיה בכך הפרה של המשפט הבינלאומי." עוד נכתב בפניית עדאלה כי "ההצעה הנדונה מנוגדת גם לסעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית, האוסר על העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש. יצויין בהקשר זה, כי העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש נכללה כפשע מלחמה בחוקת רומא המקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי."

 

באשר למשפט החוקתי הישראלי, טענה עו"ד בשארה כי "בניית ההתנחלות על קרקע פלסטינית פרטית מהווה ללא ספק הפרה של הזכות לקניין. בית המשפט העליון נתן משקל מיוחד לזכות הקניין של הפלסטינים בגדה המערבית ואף התייחס אליה כזכות חוקתית שאין לפגוע בה אלא לתכלית ראויה ובאופן מידתי ובדרך המתיישבת עם עקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הישראלי."

 

בהקשר זה נטען בפניית עדאלה כי התכלית של התכנית אינה ראויה, שכן,  "השיקול העיקרי העומד מאחורי ההצעה, הנו 'מתן פתרון' להתנחלויות בלתי חוקיות בגדה המערבית. תכלית פוליטית זו מנוגדת למשפט הבינלאומי כפי שפורט לעיל, כמו גם למספר החלטות של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות אשר התייחסו באופן מפורש למדיניות בניית ההתנחלויות על ידי ישראל בשטחים הכבושים משנת 1967 והדגישו שוב את אי חוקיות ההתנחלויות הישראליות בשטחים אלה."

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מהיועמ"ש, משר הביטחון והפצ"ר להתנגד לתכנית להעתיק את ההתנחלות הבלתי חוקית עמונה לקרקעות של פליטים פלסטינים. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: