הזכות לקניין

עמוד: 1 מתוך 1
2017-08-23
עמדת הממשלה מתעלמת מהעובדה שהשטח האמור הינו שטח כבוש אשר נמצא תחת שליטה צבאית של ישראל
2016-08-29
חל איסור על מדינת ישראל, כמעצמה כובשת, לנצל שטחים כבושים לצרכיה הפוליטיים ולצרכי אזרחיה
2016-07-25
עו"ד סוהאד בשארה כתבה בפנייתה כי הצעת החוק מנוגדת למשפט הבינלאומי, החל בשטחים הכבושים
2014-01-16
בפניית עדאלה נטען כי התיקון לצו פוגע בזכות לקניין ובזכות להליך הוגן של התושבים הפלסטינים