עדאלה ליועץ המשפטי לממשלה: עליך לבטל את הצו לפיו החלטת המפקד הצבאי לתפוס רכוש אינה ניתנת לערעור

בפניית עדאלה נטען כי התיקון לצו פוגע בזכות לקניין ובזכות להליך הוגן של התושבים הפלסטינים

מרכז עדאלה פנה היום, 16.1.14, לאלוף פיקוד מרכז, לשר הביטחון וליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבטל את צו צבאי שפורסם לאחרונה, בו נקבע כי החלטת מפקד צבאי לתפוס, לחלט או להחרים רכוש לפי תקנות שעת חירום, אינה ניתנת לערעור בפני בית המשפט הצבאי.

 

בפניית עדאלה נטען כי התיקון לצו פוגע בזכות לקניין ובזכות להליך הוגן של התושבים הפלסטינים, ומהווה הפרה של כללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ודיני זכויות האדם הבינלאומיים. כמו כן, נטען במכתב כי התיקון מפר עקרונות המשפט המנהלי הישראלי והוראות הדין הבינלאומי, אשר תחולתם בשטחים הכבושים הוכרה בשורה של פסקי דין של בית המשפט העליון ואף בחוות הדעת המייעצת של בית הדין בהאג בעניין גדר ההפרדה.

 

עוד כתבו עורכי הדין פאדי ח'ורי ונדים שחאדה ממרכז עדאלה בפנייתם כי "התיקון לצו אינו עומד באמות המידה של עקרונות הסבירות והמידתיות...תכליתו של התיקון לצו החוסם את דרכם של התושבים המוגנים לערכאות מיועדת לפגוע בהם ולצמצם את זכויותיהם ללא כל הצדקה שניתן לעגנה בשיקול לגיטימי."

לקריאת כתבה באתר "הארץ":
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2219618