שר הביטחון

עמוד: 1 מתוך 1
2014-01-16
בפניית עדאלה נטען כי התיקון לצו פוגע בזכות לקניין ובזכות להליך הוגן של התושבים הפלסטינים