הדרת נציגיו של הציבור הערבי מהוועדה לאיתור מועמד לתפקיד היועמ"ש

עדאלה פנה ליועמ"ש לממשלה בדרישה כי ימנע את כינוסה של הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה

מרכז עדאלה פנה ביום שלישי, 4.8.15, בשם ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין ליועמ"ש לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בדרישה כי ימנע את כינוסה של הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וזאת עד אשר יובטח ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בוועדה. במרכז עדאלה מציינים כי גם בשתי ועדות האיתור הקודמות לא מונה ולו ערבי אחד.

 

עורכי הדין פאדי ח'ורי ומאיסאנה מוראני כתבו בפנייתם כי עקרון הייצוג ההולם הינו נגזרת של עקרון השוויון, וכי תכליתו של העיקרון היא "להבטיח את הנראות של הקבוצה במוקדים שונים בחיים הציבוריים ולהבטיח ייצוג מהותי לאינטרסים הרלבנטיים של אותה אוכלוסייה במטרה לאפשר הליך קבלת החלטות הנשען על כלל השיקולים הנוגעים בדבר".

 

בנוסף, ציינו עו"ד ח'ורי ומוראני כי חשיבות ההקפדה על עיקרון הייצוג ההולם נובעת גם ממעמדו של הציבור הערבי בארץ כמיעוט לאומי-ילידי: " .. לאוכלוסייה הערבית במדינה ישנו קול ייחודי והשקפת עולם מובחנת שמצטרפים לכדי יצירת מערך אינטרסים, במובן הרחב של המונח, נפרד, אך רלבנטי, שמן הראוי להביאו לשולחן הדיונים ולשוקלו לצורך קבלת ההחלטה הסופית. ייחוד זה מכתיב שורה של חובות משפטיות המוטלות על הרשויות ביחס אליה, לרבות החובה לכבד את שפתה ולהבטיח את ייצוגה ההולם."

 

באשר לחובה המוטלת על הממשלה לפעול למתן ייצוג הולם לחברה הערבית, ציינו עו"ד ח'ורי ומוראני כי הממשלה כפופה לעקרונות המשפט הציבורי, ולפיכך עליה לפעול לייצוג הולם לחברה הערבית בכל וועדה אשר היא ממנה. "מרגע שהממשלה החליטה כי סמכותה זו תופעל לאחר התייעצות עם ועדת איתור אשר תמליץ בפניה על מועמד מתאים לאיוש תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הרכב הוועדה ואופן עבודתה צריכים לתת ביטוי לעקרונות המשפט הציבורי, שבענייננו נוגעים לעקרון בדבר איסור ההפליה, הבטחת השוויון המהותי ומתן ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית."  

מסמכים קשורים: