יום האדמה: האפליה במספרים

המדינה משווקת פחות מ- 5% מיחידות הדיור ליישובים ערביים; בהתנחלויות מקבלים פי 4 מהיישובים הערביים

לקראת יום האדמה ה- 39, שמצוין היום, 30.3.15, ביקש מרכז עדאלה לבדוק את מדיניות הקצאת הקרקעות של מדינת ישראל. לשם כך אספנו נתונים אודות כל המכרזים לשיווק קרקעות ויחידות דיור שמנהל מקרקעי ישראל פרסם במהלך שנת 2014. מהנתונים שנאספו עולה כי מנהל מקרקעי ישראל ממשיך להפלות לרעה את האזרחים הערבים-פלסטינים בישראל בתחומים שונים, תוך הפרה של זכויות בסיסיות וחוקתיות לדיור, לקניין, לשוויון, לתעסוקה ועוד.

עו"ד מאיסאנה מוראני ומוחמד בסאם ממרכז עדאלה ניתחו ועיבדו את הנתונים, מהם עולה כי במהלך שנת 2014 פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרזים לבניית 38,261 יחידות דיור ביישובים היהודיים (לא כולל ערים מעורבות) לעומת 1,844 יחידות דיור בלבד ביישובים הערביים- דהיינו כ- 20% מהאוכלוסייה זוכים לנתח שהינו כ- 4.6% מהיצע יחידות הדיור החדשות.

בנוסף על כך, במהלך שנת 2014 פרסם מנהל מקרקעי ישראל 36 מכרזים להקמת אזורי תעשייה ביישובים יהודים (5 מהם בהתנחלויות), זאת לעומת 0 מכרזים שפורסמו לטובת הקמת אזורי תעשייה ביישובים ערביים. סך הכול בין השנים 2009-2014, מנהל מקרקעי ישראל פרסם 13 מכרזים להקמת אזורי מסחר ותעשייה ביישובים ערביים, לעומת 328 מכרזים ביישובים יהודיים.
 

- יחידות דיור לנפש: פי 4 בהתנחלויות בהשוואה ליישובים ערביים

במהלך שנת 2014, מנהל מקרקעי ישראל פרסם מכרזים ל- 3,163 יחידות דיור בהתנחלויות מעבר לקו הירוק (גדה מערבית, גולן וירושלים), לעומת 1,844 מכרזים לישובים ערביים, זאת למרות שמספר התושבים ביישובים ערביים הינו יותר מכפול ממספר התושבים היהודים שגרים בהתנחלויות (כ- 1.2 מיליון ביישובים ערבים לעומת כ- 550,000 בהתנחלויות). עולה מהנתונים כי מעבר לקו הירוק, היחס בין שיווק יחידות דיור לתושבים הוא 1:173  לערך (יחידת דיור אחת ל- 173 תושבים), לעומת 1:650 ביישובים ערבים- פי ארבעה למתנחלים.   

הנתונים מלמדים כי האפליה הגזענית שנוהג מנהל מקרקעי ישראל ביחס לאזרחים הערבים הוחרפה בהשוואה לנתונים לשנת 2013. למרות שבמהלך שנת 2014 חלה ירידה של 18% בשיווק יחידות דיור בהתנחלויות ( 3883 יחידות ב- 2013), ביישובים ערבים חלה ירידה של 48% (3547 יחידות ב- 2013). 
 

- נכסי הפליטים: הפקעה סופית לזכות היסטורית

בדיקת עדאלה העלתה כי במהלך שנת 2014, מנהל מקרקעי ישראל מכר 77 נכסי פליטים פלסטינים, דבר האסור על פי החוק הבינלאומי. בשנת 2009 חשף עדאלה את העובדה שישראל החלה למכור את נכסי הפליטים הפלסטינים ודרשנו לעצור את המהלך. בפניית עדאלה למנהל מרכז ישראל נכתב כי "מכירת הנכסים מהווה הלכה למעשה הפקעה סופית של זכויות הקניין של הפליטים הפלסטינים בנכסיהם, חרף מעמדם המיוחד של נכסים אלה מבחינה משפטית, היסטורית ופוליטית". בין השנים 2007 ל- 2014 נמכרו בשיטה זו יותר מ- 800 נכסי פליטים.

 

עו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה אמרה כי "למרות שמדינת ישראל הפקיעה מיום הקמתה מיליוני דונמים מתושבים ערבים-פלסטינים, היא ממשיכה לעשות בהם שימוש באופן גזעני ומפלה. הנתונים מלמדים שרוב מוחלט של הקרקעות ויחידות הדיור מוקצות לרווחתם של אזרחים יהודים, ומסבירים מדוע מצוקת הדיור ביישובים הערביים כל כך קשה, ומדוע רבות מהמשפחות ביישובים ערביים נמצאות במצב סוציו-אקונומי קשה"

חוקים מפלים קשורים: