עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לראש הממשלה וליועמ"ש: האצלת הסמכויות מהממשלה לחטיבה להתיישבות אינה חוקית

המדינה מעבירה את סמכותה לקבוע ולבצע מדיניות התיישבות לגוף שדואג לאינטרסים של האזרחים יהודים בלבד

המדינה מעבירה את סמכותה לקבוע ולבצע מדיניות התיישבות לגוף שדואג לאינטרסים של האזרחים יהודים בלבד. מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח דורשים לבטל את התיקון לחוק שמאפשר זאת, אשר פוגע בזכויות האזרחים הערבים.

 

עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, והאגודה לזכויות האזרח פנו לראש הממשלה, בנימין נתניהו, וליועמ"ש, אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יבטלו את התיקון לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית שהתקבל לפני חודשים אחדים. לפי התיקון לחוק, ממשלת ישראל תוכל להאציל סמכויות בתחום ההתיישבות להסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות.  

 

עורכות הדין סוהאד בשארה מעדאלה ורוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח מסבירות במכתבן כי מדובר בפגיעה חוקתית בזכויותיהם של האזרחים הערבים: "התיקון לחוק מאפשר לממשלה להפריט מסמכויותיה השלטוניות, לקבוע ולבצע מדיניות התיישבות, לגוף פרטי האמון על האינטרסים של האזרחים היהודים בלבד ואיננו מחויב לכללים ולאמות המידה החלות על גוף ממשלתי. בכך, קובע התיקון הסדר אשר מסמיך את החטיבה לפגוע בזכויות חוקתיות של האזרח הערבי לכבוד ולשוויון, כאשר ממלאת היא תפקידים בעלי תכליות ציבוריות מובהקות."

 

בפנייה נטען כי מדובר בהאצלת סמכות אשר אסורה מבחינה חוקית מכיוון שהיא סותרת את חוק יסוד: הממשלה שמאפשר האצלת סמכויות אך ורק לשרי הממשלה: "סמכויות הממשלה בנושאי התיישבות נמצאות בליבת הסמכויות השלטוניות ומהוות אחד התפקידים העיקריים אשר מבצעת הממשלה אל מול אזרחיה. בתור סמכות ליבה, אין הממשלה יכולה להאציל אותה לגופים לא ממשלתיים כגון החטיבה להתיישבות. מדובר בסמכויות שבהפעלתן קיים שיקול דעת רב, כמו גם קביעת מדיניות והקצאת משאבי קרקע ציבורית."

 

בנוסף, עורכות הדין פלי ובשארה טענו בפנייתן כי התיקון לחוק אינו לתכלית ראויה. במכתב צוין כי עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, קבעה בחוות דעתה משנת 2015 בנוגע לחטיבה להתיישבות, כי מדובר בגוף אשר "חובות המשפט המנהלי אינן חלות עליו במלואן". משכך, נטען בפניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח כי האצלת הסמכות הנדונה תאפשר למעשה פעולות שלטוניות שאינן במסגרת הדין וההלכה הפסוקה.

 

לאור האמור לעיל, דרשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח כי ראש הממשלה והיועמ"ש יפעלו לביטול התיקון לחוק שמאפשר האצלת סמכות מהממשלה להסתדרות הציונית ולחטיבה להתיישבות.  

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: