היישובים הערביים בוואדי עארה עתרו לבג"ץ בדרישה להיכלל באזורי העדיפות הלאומית בנושא דיור

למרות פסיקת בג"ץ המחייבת קביעת קריטריונים ענייניים ושוויוניים בסיווג אזורי עדיפות, הודרו מהם יישובי המשולש הצפוני שדירוגם הסוציו-אקונומי נמוך משל יישובים הכלולים ברשימת מקבלי הטבות מפליגות בתחום הבינוי והשיכון ושיווק הקרקעות.עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הגישו ב-6.8.2020 עתירה לבג"ץ בשמם של כל הרשויות המקומיות הערביות בוואדי עארה ו-74 תושבים האזור ובשיתוף הוועד העממי לשמירה על הקרקע בוואדי עארה, נגד מדיניות ממשלתית מפלה במתן הטבות בתחום הדיור. היישובים שברשויות העותרות, אום אלפחם, באקה אל גרביה, והמועצות המקומיות עארה – ערערה, כפר קרע, בסמ"ה מעלה עירון וג'ת והיישובים אום אלקטף, מיסר ואלעריאן אינם נכללים באזורי העדיפות הלאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון והנחות שווקי קרקע של רשות מקרקעי ישראל. ההטבות הניתנות ליישובים אשר נכללו במסגרת ההחלטות הממשלתיות אותן העתירה תוקפת, מפחיתות באופן משמעותי את עלויות הדיור בבנייה חדשה בהם. הטבות אלה כוללות דמי חכירה מופחתים בשיעור של עד 51% מערך הקרקע, וכן סבסוד של משרד הבינוי והשיכון להוצאות תכנון, פיתוח, ניהול ופיקוח לבניה חדשה, רוויה וצמודת קרקע למגורים, על קרקעות מדינה.

 

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה ובשיתוף מקצועי מטעם מתכננת הערים ד"ר ענאיה בנא מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי,, נטען שהחלטות הממשלה האמורות אינן עומדות בכללים שנקבעו בחוק שהסדיר את הכללים לסיווג יישובים לאזורים עדיפות. חקיקה זו הגיעה מתוקף פסק דין של בג"ץ בעתירה שהגישה ועדת המעקב באמצעות מרכז עדאלה, (בג"ץ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל) שפסל את קביעת הקריטריונים השרירותית בידי הממשלה שבעבר הובילה במבחן התוצאה, לאפלייה בין יישובים ערביים ויהודיים על רקע לאום. הכללים שהחוק מסמיך את הממשלה לקבוע אזורי עדיפות על פיהם, נועדו לקיים עקרונות היסוד של פסק הדין, בהם הקפדה על עקרון השוויון ואיסור ההפליה. זאת, תוך מתן משקל רב לקריטריון של דירוג החברתי-כלכלי וחוסנם הכלכלי והחברתי של הישובים שנבחנים, והצבת מטרה לצמצם פערים חברתיים כולל פערים בין ישובים הנמצאים באותו אזור או מחוץ לו.

 

בג"ץ 5510/20 עיריית אום אל פחם ואחרים נ. ראש הממשלה

לקריאת העתירה

 

ואולם, למרות לשונו הברורה של החוק, יישובי המשולש הצפוני (ואדי עארה) לא סווגו בהחלטות הממשלה כאזורי עדיפות לאומית וזאת על אף שהם נמצאים באשכול הנמוך של הדירוג החברתי-כלכלי. על אף שסווגו יישובי המשולש הצפוני כיישובי "פריפריה חברתית", הם אינם מוגדרים כיישובי עדיפות לאומית משום שהם שייכים לנפת חדרה אשר לא עמדה במבחנים בהיותה בעלת ממוצע נפתי גבוה. כתוצאה מכך יישובים סמוכים, איתנים יותר לאין ערוך, זכאים להטבות שנשללו מן היישובים העניים שבמועצות שעתרו.

 

כך למשל יישובי המועצה המקומית מעלה עירון (הכוללת את כפרים מוּסמוּס, זלַפה, מוּשֵׁיירִפה, סאלם ובַיָאדָה) והעיר אום אלפחם המדורגים באשכול חברתי כלכלי 2, אינם נהנים מההטבות להן זוכים יישובים סמוכים כדוגמת גבעת עוז ומגידו המשתייכות לנפת יזרעאל השכנה, או מצפה אילן וחריש שנכללו ברשימה בהיותם יישובים חדשים כמו גם ההתנחלויות  מבוא דותן וחרמש. (ראו מפה)

אפלייה קשה זו, מגיעה על רקע מצוקת דיור ופיתוח קשה של יישובי המשולש הצפוני. לצד הצפיפות הגבוהה, היעדר תכנון ומחסור בעתודות קרקע ושטחי פיתוח, קיים היצע תכנוני נמוך מאוד שלא עומד בצורכי הביקוש הגבוהים. נוסף על כך, רשות מקרקעי ישראל ממעיטה לשווק קרקעות מדינה למחוסרי קרקע. על פי נתונים שנמסרו בעתירה מידי המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, משנת 2010 ועד היום פורסמו במרחב ואדי עארה רק 20 מכרזים שכללו 1,454 יחידות דיור, למרות מחסור שנאמד בכ-10,000-11,000. יש להדגיש כי לא כל המגרשים שפורסמו אכן שווקו בפועל, וקיימים חסמים רבים בתהליכי השיווק הכוללים, בין היתר, עלויות ומחירים גבוהים, התאמה לאופי הבנייה ועוד.

 

לנוכח החריגה הקיצונית מהחוק המסמיך ומתכליתו, והפגיעה בעקרון השוויון, מבקשים העותרים מבג"ץ, כי יורה על ביטול החלטות הממשלה הרלוונטיות ולחלופין יכלול את יישובי המשולש הצפוני בין רשימת היישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית כדי שהללו יזכו בהטבות בתחום הבינוי.

 

עו"ד סוהאד בשארה ומתכננת הערים ד"ר ענאיה בנא הוסיפו:

"הממשלה מצליחה פעם אחר פעם ליצור מנגנונים שמפלים באופן שיטתי את האזרחים הערבים. באמצעות מניפולציות בפרמטרים שונים, היא מעצבת מדיניות שתוצאתה היא ברורה – המוחלשים ביותר שהיו אמורים לעמוד בראש סדר העדיפויות הממשלתי, מודרים מרשימת מקבלי הטבות שנקבעה באופן לא ענייני. התוצאה הזו מעידה כי למעשה לא מתקיימת בפעול החלטת בג"ץ שהיתה אמורה להביא סוף להתנהלות המפלה הזו. מובן שהפתרון למצוקת הדיור הקשה בקרב האזרחים הערבים אינו מצוי אך ורק במתן ההטבות שהעתירה מבקשת שיינתנו גם לתושבי המשולש הצפוני. קיים צורך בצעדים רבים נוספים על מנת לפתור את מצוקת הקרקע והתכנון ביישובים הערביים ולקדם פיתוח נאות שיביא לשגשוג חברתי וכלכלי."

 

הודעות קודמות לעיתונות

למרות פסיקת בג"ץ קודמת בנושא: המדינה ממשיכה להפלות יישובים ערביים בקביעת אזורי עדיפות 10.7.2019

 

עדאלה פנה לשר הבינוי בדרישה לקבוע רשימה חדשה לאזורי העדיפות לסיוע בדיור 9.11.2015

 

תכנית להוזלת הדיור ב-30 יישובים – אף לא יישוב ערבי אחד 9.11.2015

 

20 יישוב והתנחלות יהודיים חדשים על רשימת "אזורי העדיפות הלאומית" 15.8.2015

 

הממשלה הודיעה כי הפסיקה ליישם את ההחלטה המסווגת יישובים לאזורי עדיפות לאומית, שבוטלה על ידי בג"ץ ב-2006 24.2.2011

 

בג"ץ דורש: לבטל הטבות מס ליישובים ללא קריטריונים שוויוניים וברורים 15.9.2010

 

לאחר 4 שנים של התחמקות מיישום פסק הדין: עדאלה מבקש מבג"ץ להורות לראש הממשלה לקיים את פסק הדין משנת 2006, המורה על ביטול סיווג המדינה לאזורי עדיפות לאומית 21.6.2010

 

בג"ץ ביטל את החלטת הממשלה על סיווג יישובים לאזורי עדיפות בתחום החינוך וקבע שהיא מפלה את האזרחים הערבים על רקע לאום 3.8.2006

 

 

 

צילום: Moataz1997/Wikimedia Commons