רשות מקרקעי ישראל

עמוד: 1 מתוך 1
2022-05-17
בשבוע הבא ייפתח שלב ההוכחות בתביעות הפינוי נגד מאות תושבי הכפר הבדואי שעל אדמותיהם הוקמה העיר. המדינה מסרבת לדון בבקשת התושבים להיות חלק מהעיר דימונה ומציעה להם פתרונות מגורים אך ורק ביישובים המיועדים לבדואים.
2021-11-07
הוועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום קבעה דיון בתכניות להקמת מתחמי "מגורים זמניים" ביישובים הבדואים המוכרים. ארגונים חברתיים דרשו לדחותן על הסף משום שיביאו לתנאי מחיה בלתי אנושיים.
2020-08-06
למרות פסיקת בג"ץ המחייבת קביעת קריטריונים ענייניים ושוויוניים בסיווג אזורי עדיפות, הודרו מהם יישובי המשולש הצפוני שדירוגם הסוציו-אקונומי נמוך משל יישובים הכלולים ברשימת מקבלי הטבות מפליגות בתחום הבינוי והשיכון...
2019-07-10
מרכז עדאלה דורש לבטל החלטת רשות מקרקעי ישראל בנושא הנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות לאומית משום שאינם כוללים את יישובי המשולש, למרות שאלו נמצאים באשכול חברתי-כלכלי נמוך. נוכח ההפליה דורש עדאלה שיקבעו מדדים שיובילו...