רשות הבדואים יוזמת מחדש הקמה של מחנות פליטים המיועדים לפינוי אלפי תושבים של הכפרים הלא מוכרים בנגב

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום קבעה דיון בתכניות להקמת מתחמי "מגורים זמניים" ביישובים הבדואים המוכרים. ארגונים חברתיים דרשו לדחותן על הסף משום שיביאו לתנאי מחיה בלתי אנושיים.
עדכון (10.11): הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה פרסמה את החלטתה לדחות את התכנית ולסיים את הטיפול בה. 

יחד עם זאת, בהחלטה נכתב כי הוועדה “רואה נחיצות בפתרון מדורג להסדרת מגורים במבנים זמניים ובתשתיות מקומיות כאשר מדובר בתכנית הנדרשת לאפשר בזמן קצר כינוס אוכלוסייה הגרה באופן לא מוסדר מחוץ לישוב או להסדרת מבנים קיימים במתחם המרוחק מתשתיות קצה.” אך הדגישה שזאת רק בכפוף בהצגת לוח זמנים להקמת פתרונות הקבע, 

לקריאת ההחלטה
עדכון (8.11): במהלך הישיבה שהתקיימה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה רשות הבדואים ביקשה למשוך את התכניות שהופקדו בשנת 2019, בשל הקשיים שהיא מצאה בתנאים שהוועדה קבעה בהן כשהופקדו. נציגי הרשות טענו שיש בידיהם תכנית חלופית שתמלא את אותה תכלית, ואולם טרם סיימה את הכנתה כדי להציגה בפני הוועדה. 

בתום הדיון התכנסה הוועדה לדיון פנימי וטרם פרסמה את החלטתה.

 

ביום חמישי 4.11.2021, פנו עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, המועצה האזורית לכפרים בלתי מוכרים בנגב, שתיל, פורום דו קיום בנגב, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, שכנות טובה ערד וסביבותיה והאגודה לזכויות האזרח בישראל, אל יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום, בדרישה לפסול את תכניות המתאר שכותרתן "פתרונות זמניים למגורים ומבני ציבור עבור אוכלוסיית הבדווים בנגב" ולהימנע מהפקדתן. זאת, לנוכח העלאתן המחודשת לסדר היום בדיון הקבוע לוועדה המחוזית ביום 8.11.2021.

 

לקריאת המכתב

 

בתכניות המדוברות, שהחלטה בדבר הפקדתן בתנאים התקבלה לראשונה באוקטובר 2019, הוסבר כי מטרתן ״לאפשר פתרונות זמניים למגורים עבור האוכלוסייה הבדווית היושבת באופן לא מוסדר, במקרים בהם מתחייבת העברת אוכלוסייה באופן דחוף ממקום מושבה טרם הקמת מבני קבע״. התכניות הוגשו על רקע הכרזה של רשות הבדואים מינואר 2019, על תכנית לגירושם הכפוי של 36,000 בדואים לצורך "פרויקטים כלכליים" והרחבת שטחי אש. לצורך אישור התכניות לאותם פרוייקטים, כגון אזור תעשייה מיוחד רמת בקע, לא נדרשו מפקידיהן להציג בפני רשויות התכנון פתרונות מגורים לתושבים שנמצאים בסכנת פינוי בשל מימושן הצפוי.

 

מכוחן של תכניות המתאר הללו יהיה ניתן להקים מחנות של מבנים יבילים, בתנאי צפיפות קשים וללא תשתיות נאותות. מתחמים אלה יאושרו להקמה בתוך תחומי היישובים המוכרים בנגב, אליהם ירוכזו אוכלוסיות בדואיות שפונו מיישובים לא מוכרים מבלי שנמצא להם פתרון מגורים חלופי, וזאת בשלב זה  לתקופה של עד 6 שנים.

 

לקריאת נייר העמדה של עדאלה "תכניות למגורים זמניים לאוכלוסייה הבדואית בנגב" (דצמבר 2019)

 

לאחר שהוגשה בשעתו התנגדות של ארגונים, דנה הוועדה המחוזית בתכניות אלה ב-6.10.2019, ואישרה את הפקדתן בתנאים. ואולם, מאז ועד היום לא נעשה בהן כל שינוי ולא חלה בהן התקדמות כלשהי. בימים האחרונים נודע כי בדיון הקבוע לוועדה המחוזית ביום 8.11.2021, יעלו שוב התכניות לסדר היום.

 

בפניה שהועברה כעת באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה אל יו"ר הוועדה המחוזית, נטען ראשית, כי יש לדחות על הסף את הדיון בתכניות משום שהן התכניות פוגעות בזכויות יסוד של תושבי הנגב, בהם הזכות לחיים בשוויון ובכבוד. נוסף על כך הצביעו הארגונים כי דינן של התכניות הללו להיות בטלות על פי חוק התכנון הבנייה, בשל חלוף יותר משנתיים מאז ההחלטה בדבר הפקדתן בתנאים. מרכז עדאלה מצביע כי מאז יזמה רשות הבדואים את התכניות המקוריות החלו להופיע עוד מרכיבים של מגורים זמניים בתכניות מתאר מקומיות שהגישה הרשות.

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה הוסיפה:

"כל בר דעת מבין כי הקמה מתוכננת של שכונות עוני צפופות בתנאים בלתי אנושיים ובהיעדר תשתיות ראויות, צפויה להביא לאסון חברתי שמזכיר את הקשים שבמשטרים שידעה ההיסטוריה האנושית. כל מטרתן של התכניות הללו היא לייעל את תכניות המדינה לעקור בכפייה עשרות אלפי אזרחים בדואים מבתיהם, ולצמצם את מרחבי המחייה שלהם. העלאה מחדש של התכניות לדיון בפני הוועדה המחוזית, מטרידה כמובן בשל מהותן המקוממת שכבר מוכרת לנו מדיונים קודמים בנושא. אלא שהדברים מקבלים מימד נוסף על רקע ההכרזות מהתקופה האחרונה בדבר ייהוד מואץ של הנגב והקמת יישובים חדשים ליהודים באזור. זהו המימוש האולטימטיבי של החזון של חוק הלאום: שכונות מגורים ויישובים ליהודים, מחנות פליטים לערבים."

 

הודעות קודמות לעיתונות

נייר עמדה: "תכניות למגורים זמניים לאוכלוסייה הבדואית בנגב" 10.12.2019

דיון בהפקדת תכנית מתאר למחנות מעבר לאוכלוסייה הבדואית שתגורש מכפרים לא מוכרים בנגב 4.10.2019

עדאלה: הרשות להתיישבות הבדואים מכריזה על תכנית לטרנספר גזעני 29.1.2019