עדאלה: הרשות להתיישבות הבדואים מכריזה על תכנית לטרנספר גזעני

בהודעה על גירושם הכפוי של 36,000 בדואים לצורך מימוש "פרויקטים כלכליים" והרחבת שטחי אש, מפרטת הרשות שורה של תכניות גירוש ופינויים כפויים.

ב-28.1.2019, הודיעה הרשות להתיישבות הבדואים על "תכנית אסטרטגית להסדרת הנגב" הכוללת פינוי של רבע מהפזורה הבדואית לשם יישום "תכניות פיתוח" כלכליות וצבאיות. בהודעתה מתייחסת הרשות לארבעה פרויקטים שונים שיובילו לגירוש ההמוני והעברה כפויה של האזרחים הבדואים - הארכת כביש 6 דרומה, שטח האש בקעת קנאים וכן שני פרויקטים רחבי היקף שמרכז עדאלה מנהל נגדם מאבקים משפטיים:

 

הקמת אזור תעשיה מיוחד ברמת בקע: התכנית שנועדה לקלוט את מפעל תע"ש שיפונה מרמת השרון וכוללת שטחי ניסויים בכלי נשק,  צפויה להביא לפינויים הכפוי של אלפי תושבים  ולחשיפת התושבים לסיכונים בטיחותיים וסביבתיים. ההתנגדות שהגישו מרכז עדאלה ועמותת במקום בוועדה המחוזית לתכנון נדחתה למרות שלא ניתנה לתושבים הזדמנות להשיב על תכניות הרשות להתיישבות הבדואים. התכנית טרם נכנסה לתוקף.

לקריאה נוספת

 

הקמת מכרה פוספטים בשדה בריר: התכנית שתביא לפינויים המיידי של אלפים ותחשוף חיי אלפים אחרים למפגעים סביבתיים, אושרה בהסתמך על תסקיר השפעה על הסביבה המתעלם מקיומם של 15,000 תושבים בדואים באזור, שחלקם מתגוררים ביישוב המוכר אלפורעה. מרכז עדאלה עתר לבג"ץ בשמם של תושבים מאלפורעה יחד עם עוד שלושה ארגוני זכויות אדם והמועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים. דיון בעתירה יתקיים ב-27.2.2019.

לקריאה נוספת
 

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, מצביע כי כל הפרויקטים המוצעים הינם המשך למדיניות גירוש והעברה כפויה של אוכלוסייה אשר מתעלמת באופן מוחלט מקיומם של תושבים בדואים באזור ויוצרת סביבת חיים החושפת את התושבים לסיכונים בריאותיים ולסכנת חיים בצורה הנוגדת את המשפט הבינלאומי.

 

רכזת היחידה לזכויות קרקע, תכנון ובניה בעדאלה, עו"ד מאיסאנה מוראני, מוסיפה:

"בהודעתה, הרשות מתגאה באקט של טרנספר כפוי ובהיקף העצום שלו. הודעה זו ממחישה את טענתנו שמדובר ברשות שכל שמטרתה להפלות ולנשל את הבדואים, לגרשם ממקום מושבם ולהשתלט על קרקעותיהם. כדי לייהד את הנגב, מגייסות הרשויות תכניות כלכליות וצבאיות שאת מחיר ישומן ישלמו הבדואים, אותם פיתוח זה לא נועד לשרת כלל. הללו יובילו להריסה, גירוש ולחשיפתם של התושבים למפגעים בריאותיים וסביבתיים המסכנים את חייהם."

 

 

בתצלום: מסוק צבאי טס מעל הכפר הבדואי אם אל-חיראן שבנגב לאחר סדרה של הריסות בתים על ידי הרשויות הישראליות. (צילום: מתי מילשטיין)