מינהל התכנון הודיע כי אושרה תכנית הקמת מפעל תע״ש בנגב מבלי שפורסמה ההחלטה של הועדה המחוזית

תכנית ההקמה של אזור התעשייה, אשר תוביל לפינוי אלפי תושבים, ואליה התנגדו תושבי הכפרים הסמוכים, אושרה מבלי שניתנה להם הזדמנות להגיב לתכנית שהציגה הרשות להתיישבות הבדואים לפינויים.

ב-3.12.2018 דנה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום, בהתנגדויות שהוגשו לתכנית "אזור תעשייה מיוחד רמת בקע". המרכז המשפטי עדאלה ועמותת במקום הגישו התנגדו בשם תושבים וחברי ועדים מקומיים בכפרים אבו קרינאת/אם מתנאן, ואדי אל משאש, וואדי אל נעם, אבו תלול וסוואווין, ובשם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב.  

 

בהתנגדות שחיברו עו״ד מאיסאנה מוראני מעדאלה והאדריכלית דפנה ספורטה מעמותת במקום, הודגש  כי התכנית מעבירה מפעלים עתירי הסיכונים ללב אזור מיושב ובכך הוא תחשוף את תושביו לסיכונים בריאותיים, סביבתיים ובטיחותיים. כמו כן, התכנית מטילה מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות על  כ- 1200 מבנים המצויים בכפרים אלו ועלולה להביא לעקירתם של התושבים המתגוררים בהם. המתנגדים טענו עוד כי התכנית אינה מסתמכת על תשתית עובדתית מספקת, וכי היא פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויותיהם של תושבי האזור הבדואים לכבוד, לחיים, לשלמות הגוף והבריאות ולסביבת חיים נאותה ובעקרונות הצדק הסביבתי.

 

עוד על ההתנגדות לתכנית שהגישו מרכז עדאלה ועמותת במקום בשם התושבים

 

הועדה המחוזית מבקשת התייחסות הרשות להתיישבות הבדואים

 

לאחר הדיון, הודיעה ועדת התכנון ב-6.12, כי "לאחר ששמעה את המתנגדים, את מגישי ועורכי התכנית ואת הנציגים השונים מחליטה לשוב ולדון, בדיון פנימי, בהתנגדויות ובתכנית, במועד שיקבע". כמו כן, הודיעה הועדה כי היא פונה אל הרשות להתיישבות הבדואים כדי שהאחרונה תעביר את התייחסותה ביחס לפתרונות המוצעים עלי ידיה לתושבים שנפגעים מן התכנית.

 

חרף האמור בהחלטה, בהודעה שפרסמה הרשות להתיישבות הבדואים נטען כי הועדה דחתה את ההתנגדויות ופינויים של התושבים המתגוררים סביב המתקן נקבע לביצוע תוך שנתיים. עוד נטען, כי הרשות נערכת לקליטת המפונים ביישובים אבו תלול בו מתכוננות למעלה מ- 3000 יח"ד, ובאבו קרינאת, בו נבנות שכונות חדשות ובואדי אל נעם. אלא שלא כל התושבים מודעים בכלל לתכניות אלו ומעולם לא הגיעו עמם להסכמה כלשהי בדבר פינוים.

 

על כך שהפיצו הודעה בטרם התקיים הדיון הפנימי או נתקבלה החלטה כלשהי, הסבירו ברשות כי ״טעות בהעברת המידע גרמה להצגת השלב הנוכחי כאילו כבר התקבלה ההחלטה שסביר מאוד שתתקבל".

 

 

הועדה מתכנסת בשנית לדיון פנימי

 

לאחר שהגישה הרשות להתיישבות הבדואים מסמך מטעמה, פנו המתנגדים לוועדה בבקשה להגיב לדברים האמורים תוך 30 ימים,  אך יו"ר הוועדה ענה, על דעת היועץ המשפטי לוועדה, כי:

״החלטת ועדת המשנה להתנגדויות היתה לבקש מהרשות להסדרת התיישבות הבדואים פרוט רב יותר לגבי הפתרונות המוצעים לבדואים שבתחום התכנית. המטרה היתה לקחת זאת בחשבון בדיון הפנימי שיתקיים לאחר שהוועדה שמעה את כל ההתנגדויות בישיבתה הקודמת. הועדה לא החליטה לפתוח את נושא הפתרונות המוצעים להתייחסות כל הצדדים, אלא כמידע לחברי הוועדה. בקשתכם לקיים הליך של התייעצות עם התושבים תובא בפני הוועדה בדיון הפנימי והועדה תחליט אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה סופית בהתנגדויות"

 

בתגובה לדברים שלחה עו״ד מאיסאנה מוראני מעדאלה מכתב ליו״ר הועדה דוד לפלר, ובו דרשה להבהיר לחברי הועדה כי לפי עקרונות ההליך ההוגן וכללי הצדק הטבעי ולפי עקרון שיתוף הציבור בהליכי התכנון ועקרונות המשפט המנהלי, אין זה מתקבל על הדעת לאפשר הגשת חומר חדש לאחר שמיעת ההתנגדויות מבלי לאפשר למתנגדים להגיב אליו. לדברי מוראני, התייחסות של המתנגדים למידע, היתה מאפשרת לחברי הוועדה להיווכח כי המידע המוצג לפניהם אינו אלא הצעה לפתרון כפוי שאינו מוסכם על התושבים, ועל כן המשקל שיש לתת לו אינו כאל משקל של עובדות ותוכניות ברות מימוש כפי שמוצג על ידי הרשות.

 

לקריאת המכתב

 

מינהל התכנון מודיע על אישור התכנית בטרם נמסרה החלטה למתנגדים

 

ב-9.1.19, מפיץ מינהל התכנון הודעה לעיתונות ובה מודיע על אישור התכנית להקמת אזור תעשיה ברמת בקע. זאת, מבלי שפורסמה עד רגע זה החלטה של הועדה המחוזית ומבלי שהועברה החלטה כזו אל באי כוחם של המתנגדים.

 

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט ערבי בישראל ועמותת במקום - מתכננים למען זכויות תכנון, אשר הגישו את ההתנגדות לתכנית בשם תושבים וחברי ועדים מקומיים בכפרים אבו קרינאת/אם מתנאן, ואדי אל משאש, וואדי אל נעם, אבו תלול וסוואווין, ובשם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, מוסרים בתגובה:

 

המתנגדים למדו על ההחלטה של הוועדה לדחות את התנגדותם מפרסומים בתקשורת ועד רגע זה אינם יודעים את תוכנה או את נימוקיה. זלזול זה במתנגדים ליווה את הליך הדיון בהתנגדות: החל מהאופן בו נוהל הדיון בהתנגדויות, עבור בהודעות שקריות ומטעות אשר "הרשות להתיישבות הבדואים" פרסמה וכן באי מתן אפשרות למתנגדים להגיב לחומר של הרשות, וכלה בזה שמנהל התכנון רואה לנכון לפרסם את החלטתו בעיתונות בטרם היא מומצאת למתנגדים.

 

הזלזול בתושבים הבדואים והיחס אליהם כאל שקופים נמצא בבסיס התכנית אשר מעבירה מפעלים עתירי זיהום וסיכונים ללב אזור מיושב ופותרת מצוקת דיור באזור מסוים  על ידי פינוי כפוי של אלפי בדואים מבתיהם.

[בהתאם לחובה שנקבעה בחקיקה שהעבירה הממשלה במטרה לפגוע בארגונים המבקרים את מדיניותה, נבקש לציין כי עמותת במקום היא ארגון שעיקר מקורות המימון שלו מתרומות מישויות מדיניות זרות.]

 

מסמכים קשורים

תכנית אזור תעשייה מיוחד רמת בקע

תשריט התכנית

ההתנגדות לתכנית

מפה של ההתנגדות

החלטה ראשונית של הועדה המחוזית מיום 6.12.2018

תשובת רשות לפיתוח ולהתיישבות הבדואים בנגב

התייחסות עדאלה לעמדת הרשות מיום 7.1.2018

 

הודעות קודמות לעיתונות

דיון בוועדה המחוזית בהתנגדות עדאלה ועמותת במקום לתכנית הקמת מתקן תע״ש ברמת בקע שבנגב – 2.12.2018