דיון בהפקדת תכנית מתאר למחנות מעבר לאוכלוסייה הבדואית שתגורש מכפרים לא מוכרים בנגב

ארגוני חברה אזרחית דורשים מהועדה המחוזית לתכנון ובנייה לפסול על הסף תכנית למגורים זמניים שנועדה לאפשר פינוי מהיר של תושבים בדואים שהמדינה טרם הציעה עבורם פתרונות קבע.

ביום א׳ 6.10.2019, תדון הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בהפקדת תכניות 652-0767921 ו-624-0765792 - ״פתרונות זמניים למגורים ומבני ציבור עבור אוכלוסיית הבדווים בנגב״. בהוראות התכניות מוסבר כי מטרתן ״לאפשר פתרונות זמניים למגורים עבור האוכלוסייה הבדווית היושבת באופן לא מוסדר, במקרים בהם מתחייבת העברת אוכלוסייה באופן דחוף ממקום מושבה טרם הקמת מבני קבע״ וכן נועדה לאפשר הקמת מבנים זמניים במקרים של הסדרה במקום. לאחר תכניות אלה תאושרנה, ניתן יהיה מכוחן להוציא היתרים לצורך הקמת מבנים זמניים לתקופה של 3-6 שנים.


לקריאת התכניות:

הוראות תכנית 652-0767921 - נגב מזרחי
תשריט התכנית
 

הוראות תכנית 624-0765792 - אבו בסמה
תשריט התכנית

 

בינואר 2019, הכריזה הרשות להתיישבות הבדואים על תכנית לגירושם הכפוי של 36,000 בדואים לצורך "פרויקטים כלכליים" והרחבת שטחי אש. לצורך אישור התכניות לאותם פרוייקטים, כגון אזור תעשייה מיוחד רמת בקע, לא נדרשו מפקידי התכניות הללו להציג בפני רשויות התכנון פתרונות מגורים לתושבים שלצורך מימוש אותן תכניות יידרש לפנותם. מטרת תכניות המתאר המוגשות כעת הינה להסדיר מחנות מעבר זמניים המיועדים לתושבים שיפונו באופן מיידי, וישהו בהם לתקופות של עד 6 שנים.

 

ביום ה׳ 3.10.2019, פנה מרכז עדאלה בשמו ובשם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, שתיל ופורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, אל יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, דוד לפלר, בבקשה לדחות את התכניות על הסף ולא לאשר את הפקדתן.

 

במכתב, שהוגש באמצעות עו״ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, מדגישים הארגונים שתכניות אלו צריכות להידחות על הסף בשל תכליתן הפסול, שהינה כאמור לשמש כלי עזר להעברה בכפייה של תושבים באופן מהיר, תוך פגיעה מהותית וקשה בזכויות היסוד שלהם, ובראשן עיקרון השוויון וכבוד האדם:


״התכניות דנן ממשיכות וגוזרת על תושבי הכפרים הבלתי מוכרים את אותה מציאות חיים המלווה אותם כבר עשרות שנים. מציאות של זמניות כתוצאה ממעבר כפוי ממקום מגורים אחד למקום אחר. לאור כל זה, אין זה סביר לעקור שוב את עשרות אלפי תושבי הכפרים הבלתי מוכרים, שכאמור מתגוררים בכפריהם מזה עשרות שנים ולמשך דורות ובחלקם הגדול על קרקעות שבטיהם המסורתיות, למקום מגורים זמני. יש לזכור שמאחורי מהלך זה מצויות אלפי משפחות, ילדים, מבוגרים וזקנים, שמהלך זה יכול להיות עבורם הרסני גם ברמה החברתית והכלכלית.״

 

לקריאת המכתב

 

עו״ד סוהאד בשארה מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, מוסיפה:

״הרשויות עמלות במרץ על המצאת מנגנונים מינהליים שכל תכליתם הוא לאפשר את פינויים של התושבים הבדואים מהכפרים הלא מוכרים. המדינה מתכננת לעקור אלפי אנשים מבתיהם כדי שיגורו במעין מחנות פליטים, וכעת היא מנסה לזכות בהכשר לכך מרשויות התכנון. זאת, מבלי שימצא כל פתרון הוגן ומוסכם שיאפשר לבדואים לחיות בכבוד תוך שמירה על אורחות חייהם. את מאמצי התכנון צריך להפנות למהלכים שנעשים בהסכמה עם התושבים תוך הסדרה של יישוביהם שקיימים כבר עשרות ומאות שנים.״

 

עטייה אלאעסם יו״ר המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, מסר:

״המועצה האזורית של הכפרים הלא מוכרים דוחה מכל את התוכנית הזדונית הזו, שמטרתה הגלויה והסמויה היא גירושם הכפוי של התושבים הבדואים, ואנו רואים בה את התגלמות רוחה של תוכנית פראוור לגירוש עשרות אלפי תושבים ולהשמדת כפריהם. אנו גם מזהירים את משפחות תושבי הכפרים הלא מוכרים שלא ליפול למלכודת זו של רשות הבדואים ולא להסכים לתנאים שהם מציעים להם.״

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה: הרשות להתיישבות הבדואים מכריזה על תכנית לטרנספר גזעני 29.1.2019


מינהל התכנון הודיע כי אושרה תכנית הקמת מפעל תע״ש בנגב מבלי שפורסמה ההחלטה של הועדה המחוזית  – 13.1.2019