עתירה דחופה לבג״ץ בדרישה להנגשת בדיקות קורונה ולמתן שירותי אמבולנסים לתושבי הכפרים הבדואים בנגב

אי הקצאת משאבים לאיתור הנגיף באוכלוסייה הבדואית, והיעדר נגישות לשירותי רפואה דחופה בכפרים הלא מוכרים, מעוררת סכנה להתפשטות המגיפה בקרב כ-125 אלף תושבי הנגב.

היום (1.4) הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשמו ובשם ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל, אגודת הרופאים הערבים בנגב, פורום דו קיום לשוויון אזרחי והמועצה האזורית לכפרים בלתי מוכרים בנגב, עתירה לבג״ץ בדרישה לתת מענה מיידי לצרכים הדחופים של האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב כדי להתמודד עם סכנת התפשטות מגיפת הקורונה.


לקריאת העתירה

 

העתירה שהוגשה באמצעות עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, באה לאחר שורה של פניות מארגוני חברה אזרחית ובהם העותרים, שהתריעו כי הצעדים שננקטים על ידי רשויות המדינה כדי להיאבק בנגיף הקורונה, לרבות רפואה מונעת וטיפול יעל ומהיר לחולים, אינם מופעלים עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב. בפניותיהם, דרשו הארגונים השונים מכלול של צעדים שכללו איתור צרכים והערכת מצב לגבי שיעור ההידבקות בקרב האוכלוסייה הבדואית, מתן נגישות לרפואה דחופה וכן סיוע בצעדי רפואה מונעת כמו אספקת חומרי חיטוי וציוד מגן ולבחון הקמת אוהלי בידוד בכפרים. יצויין, כי לא זו בלבד כי הצביעו הארגונים כי אין נגישות לבדיקות הימצאות הנגיף בקרב אוכלוסייה זו, אלא גם שלא ניתן ליישם את הוראות משרד הבריאות באשר לטיפול במי שהראו תסמינים המזוהים עם המחלה. זאת, משום שצוות מד״א אמור להגיע אל הסובלים מתסמינים כדי לבצע בדיקה, אך אמבולנסים אינם נכנסים אל הכפרים הלא מוכרים. לא ניתן כל מענה מהרשויות לפניות האלה.

 

תמצית פניות ארגוני החברה האזרחית שקדמו לעתירה

דרישת מרכז עדאלה לקבלת פרטים אודות הצעדים למנוע את התפשטות הקורונה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, בהתחשב בהעדר תשתיות בריאות ושירותי רפואה. 22.3.2020
לקריאת פניית מרכז עדאלה 
בקשת קואליציית ארגוני הבריאות בנגב למתן מענים רפואיים הולמים, בהם השמשת אמבולנס קיים, הקצאת רכבי שטח ממוגנים, וביצוע בדיקות באמצעות מד״א לאוכלוסייה שאין לה נגישות למתחמי ״היבדק וסע״.  26.3.2020
לקריאת פניית קואליציית ארגוני הבריאות בנגב
פניית 19 ארגוני חברה אזרחית בעקבות המחסור בתשתיות הדרושות להתמודדות עם הקורונה, המבקשים בין היתר פרסום מידע שוטף, איתור צרכים, בדיקות הימצאות הנגיף והקמת מתחמי בידוד. 26.3.2020
לקריאת פניית ארגוני חברה אזרחית 
דרישת מרכז עדאלה להצבת מתחמי ״היבדק וסע״ עבור תושבי הכפרים הבדואים בנגב. 29.3.2020
לקריאת פניית מרכז עדאלה 

 

לאור החשש הכבד כי לא יינתן מענה הולם למאבק בנגיף ובהתפשטותו בקרב התושבים הבדואים בנגב, וזאת לאחר אימות הידבקותם של מספר חולים בכפרים, ומחשש שאי שמירה על ריחוק חברתי של אותם חולים הביאה להתפשטות נוספת, מבקשים העותרים שהרשויות יבצעו צעדים אלו לאלתר:

 

  • הקמת  מתחמי "היבדק וסע" על צירי הכבישים בהם ממוקמים הכפרים הבדואים, או לחילופין להנגיש מתחם בדיקה נייד עבור אותם הכפרים.

 

  • הצבת אמבולנסים מטעם מגן דוד אדום שיאפשרו מתן טיפול רפואי, נגיש, דחוף ומהיר לתושבי הכפרים הבדואים בנגב.


עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מוסיפה:

״מחדל אי מתן שירותי רפואה הולמים לאוכלוסיית הכפרים הערבים בדואים בנגב בימי שגרה, יחד עם אי אספקת שירותים חיוניים אחרים המובילים לתנאי מחייה קשים, הופכים בשעת משבר הקורונה לסכנה מיידית של התפשטות המגיפה. יש לנקוט כעת צעדי חרום לאיתור מיידי של נשאי נגיף הקורונה בכפרים הבדואים ולהנגיש הן שירותי רפואה מונעת והן שירותי רפואת חרום לפני שיקרה אסון.״

 

הודעות קודמות לעיתונות

מרכז עדאלה דורש ממשרד הבריאות להנגיש לכפרים הלא מוכרים בנגב שירותי בריאות הנדרשים לשם ההתמודדות עם נגיף הקורונה 22.3.2020