מדיניות הקרקעות והדיור: ממשלת ישראל מחריפה את מצוקת הדיור בחברה הערבית

לקראת יום האדמה ה- 40 ניתח מרכז עדאלה את מדיניות שיווק הקרקעות והמכרזים אשר פורסמו על ידי רשות מקרקעי ישראל

לקראת יום האדמה ה- 40 שיחול מחר, מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, ניתח את מדיניות שיווק הקרקעות והמכרזים אשר פורסמו על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ''י) ומשרד הבינוי בשנת 2015.

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה, שכתב את הדו"ח, אומר כי "מהנתונים שנאספו עולה כי שיווק הקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל כמו גם המאמצים הממשלתיים להוזלת מחירי הדיור, נעשים ברובם המכריע בישובים יהודיים ומעורבים, כאשר כמעט ולא מושקעים מאמצים לפתרון מצוקת הדיור ב- 136 הישובים הערביים, בהם מתגוררת למעלה מ- %91 מהאוכלוסייה הערבית".

 

להלן הנתונים העיקריים שעולים מהדו"ח:

 

 • במהלך שנת 2015 פרסמה רמ''י מכרזים לשיווק קרקעות לבניית 38,095 יחידות דיור ביישובים היהודיים (כולל ערים מעורבות) לעומת 1835 יחידות דיור בלבד ביישובים הערביים (%4.6 מכלל יחידות הדיור ששווקו).

   
 • רמ"י שיווקה במהלך שנת 2015 27539 יח''ד ביישובים יהודים ומעורבים במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" להוזלת מחירי הדיור, וזאת לעומת 729 יחידות דיור ששווקו במתכונת זו ביישובים הערביים (כ- 2.56%  בלבד).

   
 • במהלך שנת 2015 פרסמה רמ''י 18 מכרזים להקמת אזורי תעשייה ביישובים יהודיים לעומת שני מכרזים ביישובים הערביים. בנוסף, במהלך אותה תקופה פרסמה רמ''י 37 מכרזים לאזורי מסחר ו/או משרדים ביישובים היהודיים והמעורבים (מהם 11 בהתנחלויות), לעומת 5 מכרזים בלבד ביישובים ערביים.

   
 • הטבות ליישובים באזורי עדיפות לאומית: על פי נתוני משרד הבינוי ברשימה של 558 יישובים כפריים שסווגו כיישובי עדיפות לאומית קיימים 30 יישובים ערבים בלבד, כאשר מרביתם זכאים לרמת הסיוע הנמוכה ביותר. מהנתונים שאסף עדאלה עולה כי מבין כ- 360 יישובים כפריים אשר קיבלו הטבות בפועל על ידי משרד הבינוי ישנם 3 ישובים כפריים ערביים בלבד.

   
 • שיווק נכסים של פליטים פלסטינים: במהלך שנת 2015 פרסמה רמ''י 44 מכרזים למכירת נכסי פליטים ("נפקדים") פלסטינים, חרף מעמדם המשפטי, ההיסטורי והפוליטי המיוחד של נכסים אלה. סה"כ בין השנים 2007-2015 הוצעו למכרז יותר מ- 900 נכסי פליטים. 

מסמכים קשורים: