עדאלה פנה למנהל מקרקעי ישראל בדרישה כי יעצור פרויקט מגורים המשווק דירות ליהודים בלבד

נציגת החברה: "אין לנו בני דודים...אנחנו לא מוכרים לערבים, אוקיי?"

מרכז עדאלה פנה אתמול, 28.6.15,  למנהל מקרקעי ישראל, בדרישה כי יעצור באופן מיידי את הליך שיווק הדירות בשכונות "גבעת האורנים" שבמעלות תרשיחא, וזאת בעקבות מדיניותה הגזענית של עמותת "מעלות הירוקה", שזכתה במכרז באזור, למכור יחידות דיור ליהודים בלבד. ביום 06.06.2015 שודרה בתוכנית "המגזין" בערוץ 10 כתבה שבה הוקלטה אשת המכירות של החברה אומרת לתחקירנית הערוץ: "אין לנו בני דודים. אסור לי להגיד לכם את זה, כן. אסור לי כי אסור אסור לדבר על זה אבל אנחנו לא מוכרים לערבים, אוקיי?"

 

עו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה כתבה בפנייתה כי העמותה המשווקת הפרה את תנאי המכרז שפרסם מנהל מקרקעי ישראל ובו זכתה העמותה, תנאים לפיהם "הזוכה מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות הדיור, והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע שאם יפר את התחייבות זו, הרשות והמשרד יוכלו לבטל זכייתו במכרז ולבטל את החוזה שייחתם עמו בעקבות הזכייה".

 

בהמשך פנייתה הוסיפה עו"ד מוראני כי על המדינה חלה חובה לפקח על היזמים שאיתם היא מתקשרת שיפעלו בשוויון, כפי שנקבע בפס"ד קעדאן: "חובתה של המדינה לנהוג בשוויון בהקצאת זכויות במקרקעין מופרת אם המדינה מעבירה מקרקעין לגוף שלישי, אשר מצדו מפלה בהקצאת מקרקעין על בסיס של דת או לאום. המדינה אינה יכולה להשתחרר מחובתה החוקית לנהוג בשוויון בהקצאת זכויות במקרקעין, על-ידי שימוש בגוף שלישי הנוקט מדיניות מפלה".

 

בנוסף לכך, ציינה עו"ד מוראני כי התנהלותה של העמותה מעלה חשדות רציניים להפרת נוהל העמותות, שעם כל ההסתייגות ממנו, הוא מחייב את העמותה להגיש עם המכרז רשימה שמית מלאה של חבריה שלא יפחתו במספרם ממספר יחידות הדיור. אך בפועל העמותה מתפקדת כחברה קבלנית שמפרסמת את הפרויקט ופונה למשקיעים לקנות דירה.

 

לאור האמור לעיל, דרשה עו"ד מוראני כי מנהל מקרקעי ישראל יפעיל את סמכותו נגד עמותת "מעלות הירוקה" להקפיא באופן מיידי את הליך מכירת הדירות, וידרוש קבלת פיצויים בשיעור של 15% מהמחיר ששולם עבור  הקרקע שהועברה לידי העמותה.  

מסמכים קשורים: