עדאלה פנה לראש הממשלה ולשרים בדרישה להימנע מהתניית העברת תקציבי דיור בהריסת בתים

בפניית עדאלה נטען כי התניית 'צמצום הפערים' בתנאים מוקדמים של הריסות מהווה שיקול זר ובלתי רלוונטי והוא לא לתכלית ראויה

עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה בשם הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות, לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט, ולשרי הממשלה, בדרישה כי יימנעו מלקבל החלטה אשר מתנה העברת תקציבי דיור ליישובים ערביים במסגרת תכנית החומש, בהריסות נרחבות של בנייה אשר בוצעה ללא היתר. מרכז עדאלה פנה לממשלה ביום 19.6.16, לקראת ישיבה שבה תדון הממשלה בהצעה זו, בהמשך להחלטת ממשלה מדצמבר אשתקד בדבר "פיתוח כלכלי ביישובים ערביים", כהגדרת ההחלטה.

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה טען בפנייתו כי מדובר בהחלטה שאין לה בסיס חוקי:  "התניית הזכויות התקציביות בהריסות, שמהווה מדיניות מקל וגזר כלפי האוכלוסייה הערבית, איננה מקובלת על הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות, אין לה כל צידוק חוקי או חוקתי, והיא מהווה ענישה קולקטיבית המנוגדת לעקרונות השיטה המשפטית."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי העברת התקציבים לצורך שיפור מצב הדיור ביישובים ערביים אינה בגדר פריבילגיה, אלא תיקון חלקי של עוול היסטורי:  "נבקש להדגיש כי התוספות התקציביות של תוכנית החומש אינן תוספות בחסד אלא בזכות. תוספות אלו מתבקשות ומתחייבות לאור המצב הקשה בקרב האוכלוסייה הערבית בתחום הדיור, שהוא תוצר של הפליה היסטורית שגם הפסיקה של בית המשפט העליון וגם ועדות רשמיות וממשלתיות הכירו בה."

 

באשר לתכליתה של הצעת ההחלטה, נכתב בפניית עדאלה כי אין כל קשר ראוי בין הצעת ההחלטה למטרות שהיא אמורה לשרת: "התניית 'צמצום הפערים' בתנאים מוקדמים של הריסות מהווה שיקול זר ובלתי רלוונטי והוא לא לתכלית ראויה. שכן הוא חוטא למטרות שאמורות לעמוד מאחורי תכנית החומש הממשלתית - לתקן באופן חלקי את האפליה התקציבית ממנה סובלים האזרחים הערבים – ומתנגש חזיתית עמן. מדובר בהתניה גורפת שאין שום קשר בינה לבין התכלית שהתוספות אמורות לשרת."

 

לאור כל האמור לעיל, מרכז עדאלה דרש מראש הממשלה, היועמ"ש ושרים, להימנע מכל החלטה אשר מתנה העברת תקציבים במדיניות הריסות בתים ביישובים ערביים. 

חוקים מפלים קשורים: