עדאלה פנה לשר האוצר בדרישה לדחות את הבקשה לשנות את מרחב התכנון המיוחד של חריש

הרחבת מרחב התכנון מנוגדת להוראות חוק התכנון והבנייה

מרכז עדאלה פנה בשם הוועד הציבורי נגד הריסת בתים והפקעות אדמה בואדי עארה לשר האוצר, משה כחלון, בבקשה לדחות את בקשת משרד הבינוי והשיכון, להרחיב את מרחב התכנון של הוועדה המיוחדת לתכנון חריש בכ- 2,589 דונם נוספים. בנוסף, דרש עדאלה משר האוצר לקיים הליך התייעצות חדש, ולא לקבל החלטה בבקשה בטרם ועדת הגבולות ושר הפנים יחליטו בנוגע לבקשות להרחבת שטחי השיפוט של הרשויות המקומיות באזור.

 

עו"ד מאיסאנה מוראני ציינה כי בימים אלה פועלת ועדת גבולות הדנה בבקשות לשינוי גבולות השיפוט אשר ביקשו מספר רשויות מקומיות באזור חריש, כולל חריש עצמה. בנסיבות אלה, שינוי גבולות מרחב התכנון המיוחד חריש כעת, בעוד ועדת הגבולות יושבת על המדוכה, אינו סביר בעליל, במיוחד לאור ההשפעה שלו על הבקשות של הרשויות הערביות באזור. בפנייה נטען כי "ההחלטה על שינוי מרחב התכנון עלולה לכבול את שיקול הדעת של ועדת הגבולות בבחינת קביעת עבודות בשטח, ובכך לפגוע בעצמאותה המקצועית ובתשתית העובדתית המונחת לפניה".

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי הרחבת מרחב התכנון מנוגדת להוראות חוק התכנון והבנייה, שבו נקבע כי הקמת מרחב תכנון מיוחד מותנית בכך שאין בשטח רשות שניתן להכריז עליה כרשות תכנון.

 

עוד טענה עו"ד מוראני בפנייתה כי נפלו פגמים רציניים בהליך ההתייעצות: ההחלטה של הוולתנ"ע (ועדת המשנה של המועצה הארצית לנושאים תכנוניים עקרוניים) להמליץ לשר לשנות את מרחב התכנון, נתקבלה תוך פחות מ- 24 שעות אחרי ההחלטה ההפוכה של הוועדה המחוזית, ומבלי שניתן משקל כלשהו לעמדה המקצועית של הוועדה המחוזית שלא להיעתר לבקשה להרחיב את מרחב התכנון של הוועדה המיוחדת חריש.

 

לאור האמור לעיל, ביקש עדאלה משר האוצר לדחות הבקשה להרחבת מרחב תכנון מיוחד ליישוב חריש. 

מסמכים קשורים: