עדאלה: על משרד הפנים לדחות את בקשת המועצה המקומית חריש להרחבת גבול שיפוטה

אם תאושר הבקשה של חריש, יישארו יישובים ערביים באזור ללא אופק התפתחותי

מרכז עדאלה פנה בשם הוועד הציבורי נגד הריסת בתים והפקעות אדמה בוואדי עארה לשר הפנים, אריה מכלוף דרעי, ולמנכ"לית משרד הפנים, אורנה הוזמן-בכור, בדרישה כי ידחו על הסף את בקשתה של המועצה המקומית חריש להרחבת גבול שיפוטה. לחלופין, דרש עדאלה משר הפנים להורות על הקמת ועדת גבולות אזורית אשר תבחן את גבולות כלל הרשויות המקומיות באזור ואדי עארה.

 

עו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה טענה בפנייתה כי אין הצדקה להגדיל את שטח השיפוט של חריש:  "שטח השיפוט של המועצה המקומית חריש הינו 7,108 דונם ובו קיימות כ- 4,000 יח"ד בנייה זמינות והיתרי בנייה לכ- 6,000 יח"ד נוספות. עם זאת, מתגוררים ביישוב כיום אך ורק כ- 300 משפחות, המונות כ- 1200 תושבים. בבקשתה, דורשת חריש להגדיל את שטח שיפוטה ב-13,410 דונם נוספים – דהיינו תוספת של כפליים השטח הנוכחי של המועצה. מהנתונים הנ"ל עולה כי בחריש קיים מלאי גדול של יחידות דיור אשר טרם מומשו כפי שמעיד מספר התושבים המועט של היישוב."

 

באשר להשלכות האפשריות של הרחבת חריש על היישובים הערביים בסביבה נכתב בפניית עדאלה כי "מנתוני בקשת ההרחבה והמפה אשר צורפה לה, עולה כי גבולות חריש המבוקשים גובלים וסמוכים לשטחים הבנויים של הישובים הערביים עארה-ערערה, כפר קרע, אום אלקטף, ברטעה, מייסר, באקה אל-גרבייה ודאר אלחנון. אם תאושר הבקשה הנדונה, יישארו כלל היישובים הנ"ל ללא אופק התפתחותי, אף לא בעתיד הקרוב, וללא אפשרות של פתרון למצוקת הקרקע והפיתוח הקיימת בישובים אלה מזה עשרות שנים."

 

כך, למשל, צוין בפניית עדאלה כי "תחום השיפוט של עארה-ערערה משתרע על כ-9,183 דונם,  ומספר תושביה עמד בשנת 2014 על 23,600 תושבים,  וצפוי להגיע ל- 40,000 בשנת 2020. עארה-ערערה נמצאת בעיצומו של הליך הכנת תכנית מתאר כוללנית לשנת 2035 ואשר ככל הנראה תחייב שינוי והרחבת שטח השיפוט הקיים. בקשה בעניין הוגשה בשנת 2015 למשרד הפנים. שטח ה' ושטח ז' המבוקשים על ידי חריש (2,475 דונם ו- 5,788 דונם בהתאמה) גובלים בתחום השיפוט של ערערה ושיוכם לחריש יחסום את אפשרויות הפיתוח של העיר לכיוון מערב ויסכל את הליך הכנת תכנית המתאר של היישוב."

 

באופן דומה, עו"ד מוראני ציינה לגבי כפר קרע כי "היישוב משתרע על שטח של 7,811 דונם,  ותושביו מנו, בשנת 2014, 17,400 תושבים,  וצפויים להגיע ל- 30,000 בשנת 2030.  הרשות המקומית בכפר קרע ומנהל התכנון נמצאים בעיצומו של הליך הכנת תכנית מתאר כוללנית לשנת 2040 ואשר תחייב ככל הנראה הרחבת שטח השיפוט של היישוב. בקשה בעניין הוגשה לאחרונה למשרד הפנים.  שטח ח' המבוקש על ידי חריש (2,535 דונם) נמצא בצמוד לגבולות של כפר קרע ולתושביו ישנן קרקעות פרטיות ומעובדות בשטח זה.  יתרה מכך, לאחרונה, במסגרת עדכון תמ"א 35, אושרה הרחבת היישוב לכיוון דרום ולכיוון מערב – דהיינו בשטח ח' האמור. משכך, השטח הנ"ל מהווה את ההמשך הטבעי והעתודה העיקרית להרחבת תחום שיפוט כפר קרע ופיתוחו בעתיד."

 

מרכז עדאלה דרש בפנייתו כי "במידה ובקשת חריש להרחבה לא תידחה בשלביה המוקדמים ויוחלט על מינוי ועדת גבולות, נבקש כי הוועדה שתמונה תהיה בעלת מנדט רחב אשר יבחן את שיוכם המתאים של השטחים המבוקשים לאור צרכי כלל הרשויות המקומיות באזור ובהתבסס על שיקולים של צדק חלוקתי וצדק מתקן." עו"ד מוראני ציינה כי מבחינה היסטורית, שטחי השיפוט של היישובים הערביים צומצמו מקום המדינה באופן חמור ביותר, וזאת לטובת מדיניות מכוונת של ייהוד הארץ:  "מפת השלטון המקומי שורטטה ברובה בשנות ה-50 ושיקפה את מבנה הכוח החברתי בישראל אשר התבסס על הפרדה אתנית. משכך, מפת השלטון המקומי שורטטה כך שתקדם שליטה לאומית של היהודים במרחב והדרה על בסיס אתני של הערבים... אפליה מעין זו בחלוקה של המרחב הינה בעלת השלכות רב-דוריות, ואכן עד היום אפשר לראות את הקשר ההדוק שבין המחסור בקרקע לבניה ולפיתוח ביישובים הערביים למצבם הסוציו-אקונומי הנמוך."

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה משר הפנים  לדחות על הסף את בקשת חריש להרחבת שטח השיפוט. 

תיקים משפטים קשורים: