עתירה נגד תוכנית המתאר לדאלית אלכרמל

במרס 2009 הגשנו עתירה בשם 43 מתושבי הכפר ובשם העמותה להגנה על אדמות אלכרמל נגד תוכנית המתאר החדשה של דאלית אלכרמל (ע.ד/300). תוכנית המתאר הישנה של דאלית אלכרמל קיימת מאז 1978. מאז לא הורחב תחום השיפוט של הכפר ולא יועדו שטחים חדשים לבנייה בולמרות הגידול המשמעותי שחל באוכלוסייתוכתוצאה מכך נאלצו תושבי הכפר לבנות מחוץ למקומות המיועדים לבנייה. בשנת 2008 אושרה תוכנית מתאר חדשה שהתעלמה מהבתים שנבנו בינתיים והותירה אותם מחוץ לתחום השיפוט של הכפר. המתכננים רואים בתוכנית פתרון למצוקת הדיור בכפראף שהשטחים שהיא מקצה כבר מאוכלסים למעשה והיא גם מייעדת חלק מהם לצרכים אחריםכמו שטחים ציבוריים ומערכת כבישיםיישומה כרוך אפוא בהריסת כ-600 בתים שהתושבים נאלצו לבנות בלי רישיון בגלל המחדלים התכנוניים של הרשויות. בנוסףטענו כי התוכנית החדשה צמצמה באופן ניכר את שטח אזור התעשייה ופוגעת באפשרות לפיתוח כלכלי של הכפרשכן צעד זה ימנע את כניסתם של מפעלים ועסקים חדשים לכפר והוא עלול לגרום לבריחה של עסקים קיימיםהתוכנית החדשה גם מציבה מכשולים רבים להקמת מבנים לחקלאות – מקור פרנסה עיקרי של משפחות רבות בכפר.

במרס 2011 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים את העתירה, והבהיר כי על רשויות התכנון לשקוד למציאת פתרונות הולמים לבעיות התכנוניות ביישוב ולהכין את תוכנית המתאר החדשה לכפר.

ע"מ 7649/09, תאופיק זידאן ואח' נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה

מסמכים קשורים: