תכנון לא הולם

עמוד: 1 מתוך 1
עמותת במקום - מתכננים למען זכויות תכנון, מרכז עדאלה ותושבי מתחם אום אלחיראן שבכפר הלא-מוכר עתיר-אום אלחיראן הגישו ב-12 בינואר 2011 את התנגדותם להקמת יישוב חדש באזור יער יתיר לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום. התוכנית...
ביוני 2008 עתרנו לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד משרד הפנים ומע"צ, בדרישה לחבר את הכפר ג'סר א-זרקא לכביש החוף באמצעות מחלף, כמו כל היישובים הנמצאים בסמיכות אליו. אי-חיבור הכפר לכביש מבודד אותו ומסרבל את הגישה של תושביו...
שתי ההתנגדויות הוגשו באוגוסט 2006. בפברואר 2007 קיבלה ועדת התכנון והבנייה המחוזית חיפה התנגדות אחת והודיעה שהתוכנית תתוקן כך שלא תכלול חלקות בבעלות פרטית. ההתנגדות השנייה עדיין תלויה ועומדת לפני ועדת התכנון והבנייה...
במרס 2009 הגשנו עתירה בשם 43 מתושבי הכפר ובשם העמותה להגנה על אדמות אלכרמל נגד תוכנית המתאר החדשה של דאלית אלכרמל (ע.ד/300). תוכנית המתאר הישנה של דאלית אלכרמל קיימת מאז 1978. מאז לא הורחב תחום השיפוט של הכפר ולא יועדו שטחים...
נציגיהם של שש משפחות בדוויות המתגוררות בכפרים לא מוכרים שמדרום-מערב ליישוב לקיה הגישו ב-20 במרס 2012 לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום התנגדות לתוכנית המבקשת להקים "קרית מודיעין" שתרכז מספר בסיסי צבא הממוקמים כיום במרכז...
באוקטובר 2007 פעלנו לבטל את תוכנית המתאר למטרופולין באר שבע ולהביא להכרה בכפר הערבי הבדווי אום אלחיראן. יחד עם עמותת במקום הגשנו שתי התנגדויות, אחת כללית בנושא הכפרים הלא מוכרים ואחת בשם תושבי עתיר-אום אלחיראן נגד הקמת...
ההתנגדות הוגשה בדצמבר 2007 בשם חברי מועצת הכפר סנדלה, בדרישה לשרטט מחדש את תוכנית המתאר באופן שיאפשר לשמר את אופיו של הכפר כיישוב חקלאי, יקדם את פיתוחו הכלכלי וישקף את החזון של תושביו בנוגע לעתיד היישוב. באפריל 2008 הוחלט...
ב-24.10.10 הגישו עדאלה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – צפון התנגדות לתוכנית המפורטת כפר ורדים שלב ג' (ג/15442). התוכנית היא השלב השלישי בפיתוחו של כפר ורדים הסמוך לתרשיחא וכוללת שטחים הנושקים...
ביולי 2006 הגיש ועד היישוב כמון עתירה נגד הכפר כמאנה והמועצה האזורית לתכנון ובנייה בדרישה לבטל את תוכנית המתאר שאושרה לכמאנה. העתירה דרשה לבטל את התוכנית עד אשר תכלול מתחם מגורים למשפחת שחאדה, משפחה ערבית המתגוררת בתוך...