התנגדות לתוכנית המתאר למטרופולין באר שבע, המפירה את זכויותיהם של האזרחים הערבים תושבי הנגב לכבוד, שוויון ודיור הולם

באוקטובר 2007 פעלנו לבטל את תוכנית המתאר למטרופולין באר שבע ולהביא להכרה בכפר הערבי הבדווי אום אלחיראן. יחד עם עמותת במקום הגשנו שתי התנגדויות, אחת כללית בנושא הכפרים הלא מוכרים ואחת בשם תושבי עתיר-אום אלחיראן נגד הקמת היישוב חירן. ההתנגדות נדחתה בינואר 2011.

ביוני 2012 דחתה הוועדה הארצית את ההתנגדות.

לקריאה נוספת: הודעה לעיתונות