התנגדות להעברת בסיסי צבא לנגב

 

נציגיהם של שש משפחות בדוויות המתגוררות בכפרים לא מוכרים שמדרום-מערב ליישוב לקיה הגישו ב-20 במרס 2012 לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום התנגדות לתוכנית המבקשת להקים "קרית מודיעין" שתרכז מספר בסיסי צבא הממוקמים כיום במרכז הארץ ויועברו לאזור במסגרת פרויקט העברה בסיסי הצבא דרומה. ההתנגדות הוגשה בשיתוף המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, עמותת במקום ועדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. את ההתנגדות כתבו מתכנן הערים סזאר יהודקין מעמותת במקום ועו"ד סוהאד בשארה מעדאלה.בנוסף להתנגדות זאת הוגשה התנגדות של המועצה המקומית לקיה.

התוכנית להקמת קריית המודיעין מיועדת להעברת בסיסי המודיעין מהאזורים הצפופים במרכז הארץ לאזור באר שבע. לפי התוכנית, "קרית המודיעין" תוקם בין באר שבע והישובים הערביים הבדוויים לקייה ואום בטין, ותתפרש על שטח של יותר מ-5,000 דונם. התוכנית כוללת הקמת בניינים בני שש קומות על שטח של יותר מ-600 אלף מ"ר.

סביב האזור המיועד להקמת קריית המודיעין מתגוררת אוכלוסייה בדווית שמונה למעלה מ-9,000 תושבים, שאלפיים מהם גרים בתוך האזור המיועד לתוכנית. אישור והקמת התוכנית תביא לגירוש ועקירת בתיהם של אלפי תושבים בדווים. הכפרים הבדווים במקום קיימים עוד מלפני קום המדינה, אליהם הצטרפו משפחות שגורשו מאדמותיהם בשנות החמישים, לאחר שהממשל הצבאי ריכז את האוכלוסייה הבדווית ב"אזור הסייג". בתוך האזור המיועד לתוכנית נמצאים גם שטחים נרחבים המשמשים את האוכלוסייה הבדווית לחקלאות ולמרעה, בורות לשתייה והשקיה, סכרים לאיסוף מי גשמים ואף בית קברות.

בהתנגדות צוין כי תושבי המקום הגישו עוד בשנות השבעים תביעות בעלות לרישום אדמותיהם, אך המדינה הקפיאה את הליכי הסדר הקרקעות והם עדיין תלויים ועומדים. למרות שבחלק מן התביעות עדיין לא תם הדיון, התוכנית המוצעת מתייחסת לאדמות אלה כאל אדמות מדינה. המתנגדים הדגישו כי בעבר התנגדו לתוכנית מטרופולין באר שבע בבקשה להכיר בהם במקום מושבם. למרות שהדיון בתוכנית הנ"ל לא הסתיים, מבקשת המדינה להקים את "קריית המודיעין" ולחסום כל אפשרות של הסדרה במקום. בנוסף הם הגישו את הסתייגויותיהם להצעת חוק שגובשה בעקבות המלצות צוות היישום של ועדת גולדברג (צוות פראוור). גם בהקשר זה, אם ההסתייגות תתקבל, התכנית המוצעת תחסום אפשרות תכנונית להסדרת ההתיישבות הבדווית במקום. אישור תוכנית קריית המודיעין מרוקנת את הליך ההתנגדויות והליך הסדר הקרקעות מכל תוכן באופן המנוגד לעקרון שלטון החוק ולחוק התכנון והבנייה.

המתנגדים הוסיפו עוד כי המטרה המוצהרת של התוכנית היא העברת בסיסי חיל המודיעין ממרכז הארץ המאוכלס בצפיפות, אך התוכנית מציעה להעביר את הבסיסים לאזור שגם הוא מאוכלס וצפוי להפוך בעתיד הקרוב לאזור צפוף לא פחות – בעוד שקיימם ברשות הצבא שטחים פנויים אחרים אליהם היה ניתן להעביר את הבסיסים בלי לפגוע בתושבים החיים באדמות אלו.

המתנגדים סיכמו כי אישור התוכנית יגרום בהכרח לפגיעה קשה בזכויות החוקתיות של התושבים הערבים של האזור לבעלות וכי הריסת בתיהם ועקירת היישובים יפגעו בזכותם הבסיסית לכבוד ולשוויון.

מסמכים קשורים: