תושבי הכפר הבלתי מוכר אום אלחיראן, עמותת 'במקום' ומרכז עדאלה בהתנגדות לתכנית להקמת הישוב חירן

עמותת במקום - מתכננים למען זכויות תכנון, מרכז עדאלה ותושבי מתחם אום אלחיראן שבכפר הלא-מוכר עתיר-אום אלחיראן הגישו ב-12 בינואר 2011 את התנגדותם להקמת יישוב חדש באזור יער יתיר לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום. התוכנית (תוכנית מתאר 107/02/15) מבקשת להקים יישוב חדש בשם חירן, המיועד לאוכלוסייה יהודית, תוך הריסת בתיהם של תושבי מתחם אום אלחיראן שבכפר עתיר-אום אלחיראן, היושבים על הקרקע המיועדת למגורים.

ביום שני, 23 בספטמבר 2012, דחתה ועדת המשנה לעררים את הערר שהגישו מרכז עדאלה ועמותת במקום בשמם של תושבי הכפר אום אלחיראן נגד החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בבאר שבע לאשר את תוכנית מתאר מס' 107/02/15 להקמת היישוב היהודי חירן על אדמות הכפר הערבי-בדווי אום אלחיראן. לשם כך מבקשת התוכנית להרוס את כל הבתים ביישוב ולעקור את תושביו.

לפרטים נוספים ראו הודעה לעיתונות, 25.9.2012

מסמכים קשורים: