התנגדויות לתוכנית מתאר המייעדות קרקעות של חקלאים ערבים באזור נחל ציפורי להקמת "יער קרית אתא"

שתי ההתנגדויות הוגשו באוגוסט 2006. בפברואר 2007 קיבלה ועדת התכנון והבנייה המחוזית חיפה התנגדות אחת והודיעה שהתוכנית תתוקן כך שלא תכלול חלקות בבעלות פרטית. ההתנגדות השנייה עדיין תלויה ועומדת לפני ועדת התכנון והבנייה המחוזית צפון.