התנגדות לתוכנית המתאר לכפר סנדלה בצפון

ההתנגדות הוגשה בדצמבר 2007 בשם חברי מועצת הכפר סנדלה, בדרישה לשרטט מחדש את תוכנית המתאר באופן שיאפשר לשמר את אופיו של הכפר כיישוב חקלאי, יקדם את פיתוחו הכלכלי וישקף את החזון של תושביו בנוגע לעתיד היישוב.


באפריל 2008 הוחלט לדחות את ההתנגדות באופן חלקי. בעקבות זאת הגשנו בקשה לערער; תשובה בנוגע לזכות לערער עדיין לא התקבלה.