הארגונים עדאלה ובמקום הגישו התנגדות לתכנית להקמת היישוב יתיר

הקמת היישוב הינה חלק מתכנית מקיפה לייהד את המרחב

הארגונים במקום- מתכננים למען זכויות תכנון, ועדאלה- המרכז לזכויות המיעוט הערבי בישראל, הגישו ביום 27.2.18 לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, את התנגדותם לתכנית להקמת היישוב יתיר, באזור כביש 361 ויער יתיר, בשם תושבים מכפר אום אלחיראן. לפי התכנית, יוקם יישוב המונה 500 יחידות דיור, ו- 100 יחידות אירוח, וזאת בהמשך להחלטת ממשלה להטיל על החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד הבינוי והשיכון, לתכנן מערך התיישבותי חדש שכולל הקמה של יישובים חדשים ועיבוי של יישובים קיימים באזור מבואות ערד. את ההתנגדות הגישו עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה, והאדריכלית דפנה ספורטה ומתכננת הערים ואזורים נילי ברוך, מארגון 'במקום'.

 

בהתנגדות נטען כי הקמת היישוב יתיר הינה חלק מתכנית מקיפה לייהד את המרחב, תוך כפייה של "עיור" התושבים הערבים-בדואים במקום: "התכנית משתלבת במערך תכנוני שלם שמטרתו לייהד את המרחב בין כביש 316 לקו הירוק. הנחת היסוד במערך התכנון הקיים עד כה, היא כי יש לרוקן את אותו מרחב מהאזרחים הבדואים. בראיה מרחבית, התכנית דנן מתווספת להחלטות תכנוניות ולהחלטות של מוסדות ציבור נוספים אשר מטרתן להדיר את האוכלוסייה הבדואית מאותו מרחב."

 

בהקשר זה הזכירו הארגונים המתנגדים כי היישוב הקהילתי חירן, שהינו חלק מתכנית מבואות ערד ומתוכנן לקום על חורבות הכפר אום אל-חיראן, מיועד להתיישבות של יהודים בלבד, כך לפי תקנון של האגודה השיתופית בחירן. בכך, פועל המערך התכנוני, כולל באמצעות התכנית דנן, להמשך הפרת זכויותיהם החוקתיות של התושבים לשוויון, לקניין ולכבוד.

 

בנוסף על כך, טענו הארגונים כי תושבי המקום הודרו לחלוטין מתהליך קבלת ההחלטה להקים את היישוב יתיר: "התכנית הנדונה נעשתה ללא שיתוף האוכלוסייה המתגוררת באזור. הדבר מקבל משנה תוקף לגבי תושבי אום אלחיראן מאחר ואין הם מיוצגים לצורך העניין על ידי מי מהרשויות המקומיות או ועדות התכנון באזור."

 

הארגונים טענו בהתנגדות שתכנון מתארי במרחב יתיר אמור לתת משקל לצורכי האוכלוסייה המתגוררת מזה עשרות שנים באזור ולספק לה פתרונות ראויים, צודקים ומוסכמים, על פני תכנון לאוכלוסייה פוטנציאלית שכלל אינה מתגוררת במקום ואין לה כל זיקה אליו. ראיה מרחבית זו אמורה לשתף את אותו ציבור בהליך התכנון ובכך למנוע יצירת רובד נוסף בשרשרת החלטות של רשויות ציבור אשר יכול ויביאו לפגיעה קשה ביותר בזכויותיהם החוקתיות של תושבי האזור לשוויון, קניין וכבוד ולתכנון בלתי צודק, בלתי מקיים ולא ישים.

 

לאור כל האמור לעיל, דרשו הארגונים כי הוועדה המחוזית תדחה את התכנית במתכונתה הנוכחית, ותורה על קידום תכנון אשר יכלול ראיה מרחבית נכונה, תוך שיתוף מלא של האוכלוסייה המתגוררת במרחב על מנת למצוא פתרונות צודקים ומקיימים ולמנוע המשך פגיעה בזכויותיהם החוקתיות.

מסמכים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: