המקרה של עתיר-אום אלחיראן

אם גירוש זה יתבצע, תהיה זאת פעולת העקירה השניה בגודלה מאז הנכבה בשנת 1948.

 


אחרי 13 שנים של דיונים משפטיים, בית המשפט העליון החליט ברוב של 2:1 לאשר את תכנית המדינה להרוס את הכפר הערבי-בדואי עתיר/אום אל-חיראן ולהקים יישוב יהודי בשם חירן במקומו. הכפר עתיר/אום אל-חיראן הוא המקרה המובהק ביותר של עקירה מטעמים גזעניים גרידא, כאשר הסיבה היחידה לעקירת הכפר היא הקמת יישוב יהודי ושטח מרעה על חורבותיו. מרכז עדאלה מייצג את התושבים בבתי המשפט ומול וועדות התכנון, והצליח לעכב את העקירה ההמונית עד כה, אבל כעת נראה כי כל הרשויות הישראליות החליטו על עקירת הכפר.


אם ישראל תוציא לפועל את תכניתה, יגורשו מבתיהם כ- 1,000 אזרחים בדואים ויופקעו אדמותיהם. אם גירוש זה יתבצע, תהיה זאת פעולת העקירה השניה בגודלה מאז הנכבה בשנת 1948.

בני שבט אבו אלקיעאן, תושבי הכפר עתיר-אום אלחיראן, גורשו תחילה מאדמותיהם בח'רבת זובאלה, שאותן עיבדו במשך דורות, וזמן מה הצטוו לעבור ממקום למקום. לבסוף התבקשו על ידי המושל הצבאי לעבור לאזור נחל יתיר, ושם הקימו בשנות החמישים את הכפר עתיר-אום אלחיראן, שאינו מוכר עד היום. בעקבות ההחלטה להקים יישוב יהודי בשם חירן על אדמות כפרם ביקש מינהל מקרקעי ישראל לפנות את כלל תושבי הכפר (כ-1000 נפשות), להרוס את בתיהם ולגרשם שוב, בפעם הרביעית, לאחד היישובים שהוקמו במיוחד לבדווים המגורשים מבתיהם וליישב אוכלוסייה יהודית במקומם ועל חורבות כפרם.
 

בעבר פנה מרכז עדאלה לבית משפט השלום בקרית גת בבקשה לבטל צווי הריסה נגד 33 בתים בעתיר-אום אל-חיראן, וטען כי תושבי עתיר-אום אלחיראן אינם פולשים לאדמות כי אם יושבים עליהם בהסכמת המדינה, וישיבתם שם אינה פוגעת באינטרס הציבורי. הריסת הבתים פוגעת בזכותם לכבוד שכן היא תשאיר אותם ללא קורת גג. בדצמבר 2011 דחה בית משפט השלום בקרית גת את הבקשות והורה על הריסת הבתים.
 

כן פנינו לבית המשפט המחוזי בערעור על החלטת בית משפט השלום בבאר שבע לפנות חלק מתושבי עתיר-אום אלחיראן, אך בית המשפט הורה לפנות מבתיהם את כל התושבים.
 

לפיכך פנינו לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (1769/08), שאישר בסוף פברואר 2011 את תביעת המדינה לפנות את תושבי הכפר ולשלול מהם את הזכות לקרקע שבה הם יושבים יותר מ-55 שנה.
 

במקביל פעלנו לבטל את תוכנית המתאר למטרופולין באר שבע ולהביא להכרה בכפר הערבי הבדווי אום אלחיראן. יחד עם עמותת במקום הגשנו באוקטובר 2007  שתי התנגדויות, אחת כללית בנושא הכפרים הבלתי מוכרים ואחת בשם תושבי עתיר-אום אלחיראן נגד הקמת היישוב חירן. ההתנגדות נדחתה בינואר 2011.
 

עוד הגשנו יחד עם עמותת במקום לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז דרוםהתנגדות לתוכנית "יער יתיר" (264/03/11),המבקשת לפנות את תושבי הכפר, להרוס את בתיהם ולנטוע יער על חורבות הכפר. בהתנגדות דרשנו מהוועדה שלא לאשר את התוכנית במתכונת שבה הופקדה ולהורות ליזמים לערוך אותה מחדש מתוך התייחסות לקיומם של תושבים ערבים-בדווים בכפר עתיר וכיבוד זכויותיהם החוקתיות.
 

בית משפט השלום בקרית גת, בקשות שונות, 2136/09, אבו אל-קיעאן ראתב ואח' נגד מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ע"א 1165/09, איברהים אבו אלקיעאן ואח' נגד מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור 3904/11 איברהים פרהוד אבו אלקיעאן ואח' נגד מדינת ישראל

בית משפט השלום בבאר שבע, תיק אזרחי 1769/08, מדינת ישראל ומינהל מקרקעי ישראל נגד איברהים פרהוד אבו אל-קיעאן ואח' (ייצוג ב-26 תיקים אזרחיים נוספים)