בית המשפט העליון אישר את תכנית המדינה להרוס את הכפר עתיר/אום אל-חיראן

עדאלה: בית המשפט נתן לגיטימציה למחיקת כפר שלם מעל פני האדמה וגירוש תושביו, תוך התעלמות מכל פרספקטיבה אנושית, פוליטית, חברתית והיסטורית.

בית המשפט העליון החליט אתמול אחה"צ, 5.5.15, לאשר את תכנית המדינה להרוס את הכפר הלא מוכר עתיר/אום אל-חיראן ולפנות את תושבי הכפר מהמקום, וזאת על מנת להקים יישוב יהודי על חורבותיו, בשם חירן. ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים, המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין וניל הנדל, לעומת דעת המיעוט של השופטת דפנה ברק-ארז. עו”ד סוהאד בשארה ועורכי דין נוספים של מרכז עדאלה מייצגים את תושבי עתיר/אום אל-חיראן במאבקם נגד הריסת הכפר מזה 13 שנים. 

 

השופט רובינשטיין קבע בהחלטתו כי המדינה "היא בעלת המקרקעין שבמחלוקת, שנרשמו על שמה במסגרת הליכי הסדר; המבקשים לא קנו זכות במקרקעין אלא ישבו בהם כבני רשות חינם, שבוטלה כדין על ידי המשיבה. במצב דברים זה, אין הצדקה להתערבות בפסקי דינם של בתי המשפט הקודמים."

 

לעומתו קבעה השופטת ברק-ארז כי "משהתברר כי המבקשים הם בני-רשות ולא מסיגי גבול,  הרשויות היו חייבות להפעיל שיקול דעת מחודש באשר למתכונת הפינוי ולפיצוי שיוענק לתושבים במסגרת הליכי הפינוי. זאת הן לא עשו, אלא המשיכו לעמוד על החלטה שמלכתחילה התבססה על תשתית עובדתית מוטעית, וממילא על שיקולים חסרים שהותאמו אליה. המסקנה שאליה מגיע חברי אינה נותנת ביטוי מעשי לכך שההחלטה על הפינוי ובעיקר הפיצוי הכרוך בו הפרה את כללי המשפט הציבורי,  ולכן אין מקום לכך שבית המשפט יאפשר לבצעה, במתכונתה המקורית, מבלי להפעיל שיקול דעת מחודש."

 

מהמרכז המשפטי עדאלה, שעתר בשם תושבי הכפר נגד הריסתו, נמסר בתגובה להחלטת בית המשפט כי "על אף שבית המשפט מציין בהחלטתו שהתושבים נמצאים בשטח ברשות המדינה ובהוראתה, הוא מסתפק בסמכות הטכנית של המדינה לנהוג בקרקע שעליה יושב הכפר עתיר - אום אל-חיראן כרצונה. בכך, בית המשפט נתן לגיטימציה למחיקת כפר שלם מעל פני האדמה וגירוש תושביו, תוך התעלמות מכל פרספקטיבה אנושית, פוליטית, חברתית והיסטורית. הכפר עתיר-אום אל-חיראן הוא המקרה המובהק ביותר של עקירה מטעמים גזעניים גרידא, כאשר אין עוררין על כך שהתושבים לא פלשו לאדמה, אלא הועברו על-ידי המדינה לשטח בשנת 1956, ושהסיבה היחידה לעקירת הכפר היא הקמת יישוב יהודי ושטח מרעה על חורבותיו."

 

ביום 25.5.15, בימ"ש השלום בקריית גת דן בבקשת מרכז עדאלה לעכב את ביצוע צוי ההריסה של בתי הכפר הלא מוכר אום אלחיראן. תושבי הכפר, חברי כנסת מטעם הרשימה המשותפת ופעילים חברתיים, קיימו מחוץ לאולם בית המשפט הפגנה נגד הריסת הכפר עתיר/אום אלחיראן ובסולדיריות עם מאבק התושבים.

 

בבקשת מרכז עדאלה לעיכוב ביצוע ההריסה נטען כי בימים הקרובים תוגש  בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון בהחלטה שפורסמה ביום 5.5.2015, בה אושרה ההחלטה לפנות את תושבי הכפר, ולכן אין לבצע הריסות עד החלטת העליון בבקשה זו. מרכז עדאלה טען כי במצב של הריסה, תושבי הכפרים, יותר מ- 1000 אנשים, יישארו ללא קורת גג.

 

עו"ד חסן ג'בארין, מנכ"ל מרכז עדאלה, טען בדיון כי טיעוני המדינה בדבר אלטרנטיביות דיור בעיר חורה אינם נכונים. עו"ד ג'בארין הציג לשופט מכתב מטעם ראש עיריית חורה שבו נקבע כי השכונות אשר מיועדות, כך לטענת המדינה, לתושבי אום אלחיראן, הוקצו ע"י עיריית חורה לתושבי העיר חורה, וכלל אינן ערוכות לקליטת תושבים. "המדינה זורקת אנשים בלי להגיד לאן יילכו", אמר עו"ד ג'בארין בדיון.

 

שופט בית המשפט השלון בקריית גת, פבלו אקסלרד, הציע לצדדים להצמיד את מועד הריסת הכפר למועד פינוי התושבים, וזאת בהתאם להחלטות עתידיות של בית המשפט העליון. לצדדים ניתנו שבועיים לקבל החלטה משותפת בתגובה להצעת השופט. 

 

מסמכים קשורים: