יחידות דיור ביישוב חירן תשווקנה ליהודים בלבד

עדאלה: יש להקצות לתושבי אום אלחיראן מגרשים בחירן ולמנוע את מעברם הזמני לחורה

יחידות דיור ביישוב חירן, המתוכנן לקום על חורבות הכפר הבדואי אום אלחיראן, תשווקנה ליהודים בלבד. כך נחשף במסמך שהגיע לידי מרכז עדאלה בימים האחרונים. בתקנון ההתאגדות של האגודה השיתופית "חירן" נקבע כי "יכול להתקבל כחבר באגודה רק אדם, שאושר על ידי ועדת הקבלה, ואשר נתמלאו בו כל סגולות הכשירות המפורטות להלן: יהודי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, השומר תורה ומצוות לפי ערכי היהדות האורתודוקסית [...]".

 

בהמשך לכך, פנה היום מרכז עדאלה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, שתדון מחר בבוקר בבקשת הרשות "להסדרת" ההתיישבות הבדואית בנגב להמליץ לשר האוצר להוציא צו שיאפשר מגורים זמניים של תושבי אום אלחיראן בחורה. עו"ד סוהאד בשארה כתבה בפנייתה כי תקנון ההתאגדות מנוגד להתחייבויות קודמות של המדינה בפני בג"ץ, לפיהן כל מי שמחזיק באזרחות ישראלית יוכל לרכוש יחידות דיור ביישוב חירן. בתגובתה של המדינה לערעור נגד פינוי הכפר נכתב כי "היישוב חירן מתוכנן כישוב כללי, שבו יכול להשתלב כל ישראלי מכל עדה ודת."

 

בנוסף, ציינה עו"ד בשארה כי התקנון מנוגד להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה עצמה. במסגרת דחיית ערעורם של תושבי אום אלחיראן נגד התכנית להריסת הכפר, קבעה המועצה כי "מדובר בישוב המיועד לאוכלוסייה הכללית. לעת שיווק המגרשים והקצאת הזכויות בשטח התכנית המפורטת...ובהתאם להלכת קעדאן, תעמוד בפני העוררים, כמו גם בפני כל בני מגזר או ציבור אחר...האפשרות לרכוש מגרשים ולגור ביישוב החדש."

 

במקביל, פנתה עו"ד מאיסאנה מוראני ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט בדרישה למנוע הקצאת קרקעות ביישוב החדש "חירן" לגרעין חירן ולפעול להכללת כפר אום אלחיראן על כלל תושביו בתכנון של היישוב החדש שיוקם על אדמות כפרם. עו"ד מוראני טענה בפנייתה ש"לאור העובדה כי גרעין חירן, בהתאם להחלטות ממשלה מיום 10.11.2013, עלול להיקלט ביישוב חירן שיוקם במקום הכפר אום אלחירן, הרי בעצם מדובר בהקצאת קרקעות לגוף מפלה והפועל ממניעים גזעניים אשר מגביל את החברות בו לקבוצה לאומית ודתית מסוימת תוך הדרה של קבוצות אחרות. משכך, אין ספק כי הקצאת הקרקעות לגרעין חירן מהווה אפליה פסולה של האזרחים הערבים. הקמה של יישוב ליהודים בלבד אינה אפשרית מבחינה משפטית בהיותה נוגדת וסותרת את ההצהרות של באי כוח המדינה שהוצגו בפני בית המשפט העליון, ומנוגדות לפסק הדין שבערעור בנוגע לפינוי תושבי אום אלחיראן, שניתן בהסתמך על העובדה שלא מדובר בהקמת ישוב על בסיס אתני."

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מהגורמים השונים להימנע מכפיית מעברם של תושבי אום אלחיראן לחורה וכן לפעול להכללת תושבי הכפר אום אלחיראן בתכנון של היישוב חירן. 
 

עדכון: בעקבות פניית עדאלה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה הורידה מסדר יומה את הדיון בהעברתם של תושבי אום אלחיראן לחורה.