עדאלה לראש הממשלה: לעצור את הריסות הבתים ביישובים ערביים

מקור הבעיה הוא מצוקת הדיור החמורה בחברה הערבית, אשר נובעת משנים ארוכות של אפליה בתחומי התכנון והקצאת הקרקעות

עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ליועמ"ש אביחי מנדלבליט ולשר האוצר משה כחלון, בבקשה כי יורו על הקפאת הביצוע של צווי הריסת הבתים ביישובים ערביים, וכי יפעלו לפתרון צודק והולם למצוקת הדיור והקרקעות ביישובים ערביים. פניית עדאלה באה בעקבות הריסת 11 בתים ביישוב קלנסווה והצהרות ראש הממשלה על כוונת המדינה "להגביר אכיפה" ביישובים ערביים.

 

עורכות הדין סוהאד בשארה ומאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה טענו בפנייתן כי מקור הבעיה הוא מצוקת הדיור החמורה בחברה הערבית, אשר נובעת משנים ארוכות של אפליה בתחומי התכנון והקצאת הקרקעות: "הדברים התבטאו בהפקעות מסיביות של קרקעות מידי האזרחים הערבים, צמצום בשטחי השיפוט של הישובים הערביים, אי הקצאת קרקעות מדינה לצורכי פיתוח, הקצאות לייהוד המרחב, וכמו גם אפליה בתקצוב הרשויות המקומיות הערביות כגון אזורי עדיפות לאומית."

 

בפניית עדאלה הובאו נתונים אשר מוכיחים כי מדיניותן של ממשלות ישראל לאורך עשרות שנים, היא זו שגרמה למצוקת הדיור ביישובים ערביים, ובעקבות כך לבנייה ללא היתרים. בתחום שטחי השיפוט צוין בפנייה כי "מאז קום המדינה לא הוקם ולו יישוב ערבי אחד, ושטח השיפוט של היישובים הקיימים לא רק שלא הורחב אלא אף צומצם. כיום שטח השיפוט הכולל שלהם הינו קטן מ- 3% משטח המדינה וכמעט אף בקשה לשינוי שטחי שיפוט לא אושרה. כתוצאה מהאמור צפיפות האוכלוסייה ביישובים הערביים גדלה פי 11 מבלי שניתן לצרכיה מענה כלשהו. מבחינת תכניות מתאר צוין כי נכון לשנת 2012, מבין 119 היישובים הערביים במחוזות ירושלים, מרכז, חיפה וצפון, רק ב-41 (%34) קיימת תכנית מתאר מעודכנת. ב-44 יישובים יש תוכניות מתאר ישנות ובעוד 34 יש תכנית בשלבי תכנון שונים; ובאשר להקצאות קרקעות ויחידות דיור צוין כי  בשנת 2015 פורסמו מכרזים לשיווק קרקעות לבניית 38,095 יחידות דיור ביישובים היהודיים (כולל ערים מעורבות) לעומת 1,835 יחידות דיור בלבד ביישובים הערביים (%4.6 מכלל יחידות הדיור).

 

לאור זאת, טענו עורכות הדין בשארה ומוראני כי מדיניות ההריסה איננה מידתית וצודקת, ועל הגורמים המוסמכים להורות מייד על הקפאתה: "בפני רוב בעלי הבתים לא עמדה האפשרות של הוצאת היתרי בנייה וקיום הוראות חוק התכנון והבנייה. זאת, אך ורק כתוצאה ממחדלי הרשויות בעניין. בנסיבות אלה, ההעמדה לדין בגין עבירות בניה והריסת מבנים הינה שרירותית, סתמית ואקראית."

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: