חוק קרן קיימת לישראל

זכויות קרקע ותכנון
בתוקף
1953
החוק מעניק לקרן הקיימת לישראל (קק"ל) - ארגון ציוני שהוקם בשנת 1901 כדי לאסוף תרומות לקניית אדמות בשם העם היהודי ולמענו (בלבד) - סמכויות של רשות ציבורית, ומעניק יתרון פיננסי, כולל הטבות מס, בקניית אדמות.

טקסט מלא