עדאלה והאגודה לזכויות האזרח פנו ליועמ"ש בדרישה כי יפעל לביטול ייצוגה של קק"ל במועצת רשות מקרקעי ישראל

בפנייה צוין כי קק"ל רואה את עצמה כגוף האמון על האינטרסים של העם היהודי בלבד

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, והאגודה לזכויות האזרח, פנו ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט, ולשר האוצר, משה כחלון, בדרישה כי יפעלו לביטול סעיף בחוק רשות מקרקעי ישראל אשר בו נקבע כי 6 מתוך 14 חברי מועצת רשות מקרקעי ישראל יהיו נציגי קק"ל.

 

עורכות הדין סוהאד בשארה מעדאלה ורגד ג'ראיסי מהאגודה לזכויות האזרח ציינו במכתבן כי "קק"ל רואה את עצמה כגוף האמון על האינטרסים של העם היהודי בלבד. מתוך ראיה זו, קק"ל נוקטת בעמדה, כי קרקעותיה צריכות להיות משווקות ליהודים בלבד." במכתב הובא ציטוט מתצהיר שהגישה קק"ל בעבר לבית המשפט שבו נכתב כי "נאמנותה של קק"ל אינה נתונה, ולא יכול שתהא נתונה, לציבור הישראלי כולו. נאמנותה של קק"ל שמורה לעם היהודי לבדו – למענו היא נוסדה ולמענו היא פועלת."

 

עדאלה והאגודה לזכויות האזרח טענו בפנייתם כי "לאור מטרותיה והצהרותיה הנ"ל, קק"ל ונציגיה אינם יכולים לייצג נאמנה את האינטרסים של כלל הציבור בישראל ללא הבדלי לאום ו/או דת, כפי שהדבר אמור להיות במועצת הרשות. הייצוג שניתן לקק"ל במועצת הרשות, יאפשר לגוף המצהיר מפורשות כי הוא נוקט בהפליה ופועל לטובת הציבור היהודי בלבד, לקחת חלק פעיל ומכריע בעיצוב מדיניות כה חשובה וחיונית לכלל הציבור ובכלל זה לציבור הערבי."

 

בנוסף, טענו עורכות הדין בשארה וג'ראיסי כי מדובר בפגיעה בכבוד ובשוויון של האזרחים הערבים בישראל: "השותפות של קק"ל בקבלת ההחלטות אודות המדיניות הקרקעית במדינה מביאה למצב שבו התכליות הציבוריות של המדיניות הקרקעית מתערבבות בשיקולי קק"ל לממש את עקרונותיה ויעדיה. כתוצאה מכך קיים חשש טבוע ומובנה כי שותפות כנ"ל תהפוך לכלי בידי קק"ל למימוש יעדיה ולהפליה נגד אזרחי המדינה הערבים."

 

בסיום פניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נטען כי הסעיף, אשר מקנה ייצוג לקק"ל במועצת רשות מקרקעי ישראל, יוצר מצב של ניגוד עניינים מובנה: "חברות של 6 נציגי קק"ל במועצת מקרקעי ישראל טומנת חשש סביר לניגוד עניינים בין יעדי קק"ל המפלים לבין יעדי רשות מקרקעי ישראל שאמורים להנחות את קביעת המדיניות הקרקעית במדינה. חשש זה לניגוד עניינים הינו טבוע בעצם חברות נציגי קק"ל במועצת הרשות."

 

לאור כל האמור לעיל, דרשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח מהיועמ"ש ומשר האוצר לפעול לביטולו של הסעיף אשר מעניק לקק"ל נציגות במועצת רשות מקרקעי ישראל. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: