עדאלה לרשות מקרקעי ישראל: שיווק יחידות הדיור בג'סר א-זרקא צריך להיות לבני המקום בלבד

מדובר במכרז הקרקעות הראשון בכפר מאז קום המדינה

מרכז עדאלה פנה לרשות מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון, בדרישה כי שיווקן של 72 יחידות דיור בג'סר א-זרקא במסגרת מכרז שעתיד להתפרסם בקרוב, ייעשה לפי שיטת הרשמה והגרלה לבני המקום בלבד. ממידע שהגיע לראש המועצה עולה כי נכון לעכשיו, בכוונת רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון לשווק קרקע בכפר בדרך של "מחיר למשתכן", כאשר אך ורק 20% מיחידות הדיור ישוריינו לתושבי המקום.

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה ציינה בפנייתה כי מדובר במכרז הקרקעות הראשון בכפר מאז קום המדינה וזאת למרות שנכון לשנת 2014 קיים בכפר מחסור של יותר מ- 730 יחידות דיור: "בסוף שנת 2014, היו בכפר 2,193 יחידות דיור שסיפקו קורת גג ל- 2,926 משקי בית (13,689 נפשות). חישוב פשוט מוביל מסקנה כי נכון למועד הנתונים, היה בכפר מחסור של יותר מ- 730 יחידות דיור. המצב הנ"ל מחמיר מידי שנה כך שבעוד בשנת 2001 המחסור בדיור הוערך בכ- 253 יחידות (15.2%), המחסור הנ"ל עמד בשנת 2014 על יותר מ- 25%."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי הכפר סובל מהעדר תכנון מתארי: " תכנית המתאר התקפה...קיבלה תוקף בשנת 1993 ועל בסיס נתונים משנות השמונים. אמנם לאחרונה אושרה תכנית מפורטת...ג'סר א-זרקא מערב, אך גם בתכנית זו אין בכדי לספק את כלל צורכי הישוב הקיימים והעתידיים. שכן לפיה, ניתן יהיה לשווק 524 יחידות דיור בלבד."

 

עו"ד בשארה טענה במכתב כי ברשות מקרקעי ישראל ובמשרד הבינוי והשיכון נהוג לשווק קרקעות בשיטה של הגרלה והרשמה לבני המקום בלבד, ובנסיבות העניין כך ראוי לפעול ביחס למכרז הנדון: "...היות וההקצאה דנן אמורה לתת מענה, ולו חלקי, למצוקות בכפר, מן הראוי להפעיל את תקנה 25(20) לתקנות ולשווק את הקרקע בפטור ממכרז פתוח ו/או להגביל את השיווק במכרז דנן לזכאים מבין תושבי ג'סר א-זרקא בלבד."

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: