נמשכת האפליה השיטתית נגד האזרחים הפלסטינים בתחום הדיור

רק 6.4% מהמכרזים שפרסמה רשות מקרקעי ישראל במהלך 2016 מיועדים ליישובים ערביים

לקראת יום האדמה ה- 41 שיחול מחר, מרכז עדאלה ניתח את מדיניותם של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון בתחום הקרקעות והדיור. לשם כך אספנו נתונים אודות המכרזים לשיווק קרקעות שרשות מקרקעי ישראל פרסמה במהלך שנת 2016 בשטח מדינת ישראל וכמו כן בשטחים הכבושים משנת 1967. מהנתונים עולה כי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ממשיכים במדיניותם המפלה לרעה את האזרחים הפלסטינים בישראל בתחומי הפיתוח השונים, ממשיכים בשיווק קרקעות פלסטיניות לבנייה מאסיבית בהתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים הכבושים משנת 1967 וממשיכים במכירת נכסי פליטים פלסטינים ועל ידי כך טרפוד מימוש זכות השיבה והזכות להשבת רכושם של אותם פליטים.

 

במהלך שנת 2016, פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרזים לבניית כ- 49,903 יחידות דיור ביישובים היהודיים (לא כולל ערים מעורבות - 5528 יחידות דיור). בנוסף, פרסמה הרשות מכרזים לבניית 4524 יחידות דיור בהתנחלויות בגדה מערבית, הגולן ומזרח ירושלים. לעומת זאת, פרסמה הרשות מכרזים לשווק 4151 יחידות דיור ביישובים ערביים (6.4% בלבד). לשם השוואה, מספר התושבים ביישובים ערביים הינו יותר מכפול ממספר האזרחים היהודים שגרים בהתנחלויות (כ- 1.5 מיליון אזרחים ערבים, כ- 90% מהם תושבי יישובים ערביים, לעומת כ- 606,000 מתנחלים).

 

בנוסף לכך, פורסמו 49 מכרזים להקמת אזורי תעשייה ביישובים יהודים (5 מהם בהתנחלויות), זאת לעומת 9 מכרזים שפורסמו לטובת הקמת אזורי תעשייה ומסחר ביישובים ערביים. כמו כן, 42 מכרזים פורסמו למכירת נכסי פליטים פלסטינים, דבר האסור על פי החוק הבינלאומי.

 

הודעות לעיתונות:

חוקים מפלים קשורים: